Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ullensaker Biloppretting AS
Juridisk navn:  Ullensaker Biloppretting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63982175
Dyrskuevegen 30 Dyrskuevegen 30 Fax: 63982176
2040 Kløfta 2040 Kløfta
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 987748931
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/10/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Regnskapsfører: Value Kragerø As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.7%
Resultat  
  
-295.24%
Egenkapital  
  
-31.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.711.000 3.153.000 3.771.000 4.268.000 4.208.000
Resultat: -332.000 -84.000 9.000 427.000 -146.000
Egenkapital: 553.000 812.000 877.000 871.000 549.000
Regnskap for  Ullensaker Biloppretting AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.711.000 3.153.000 3.771.000 4.268.000 4.208.000
Driftskostnader -4.041.000 -3.237.000 -3.760.000 -3.840.000 -4.353.000
Driftsresultat -330.000 -84.000 11.000 427.000 -145.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt -332.000 -84.000 9.000 427.000 -146.000
Skattekostnad 73.000 19.000 -2.000 -105.000 24.000
Årsresultat -259.000 -66.000 7.000 322.000 -123.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 288.000 232.000 229.000 248.000 369.000
Sum omløpsmidler 764.000 867.000 1.094.000 1.215.000 886.000
Sum eiendeler 1.052.000 1.099.000 1.323.000 1.463.000 1.255.000
Sum opptjent egenkapital -447.000 -188.000 -123.000 -129.000 -451.000
Sum egenkapital 553.000 812.000 877.000 871.000 549.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 499.000 287.000 446.000 593.000 706.000
Sum gjeld og egenkapital 1.052.000 1.099.000 1.323.000 1.464.000 1.255.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.643.000 3.153.000 3.771.000 4.268.000 4.208.000
Andre inntekter 68.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.711.000 3.153.000 3.771.000 4.268.000 4.208.000
Varekostnad -2.295.000 -1.568.000 -1.681.000 -1.584.000 -1.911.000
Lønninger -1.140.000 -1.073.000 -1.465.000 -1.509.000 -1.732.000
Avskrivning -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -590.000 -580.000 -635.000 -694.000 -694.000
Driftskostnader -4.041.000 -3.237.000 -3.760.000 -3.840.000 -4.353.000
Driftsresultat -330.000 -84.000 11.000 427.000 -145.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -259.000 -66.000 7.000 322.000 -123.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 243.000 170.000 152.000 154.000 259.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 45.000 61.000 78.000 94.000 110.000
Sum varige driftsmidler 45.000 61.000 78.000 94.000 110.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 288.000 232.000 229.000 248.000 369.000
Varebeholdning 310.000 645.000 585.000 285.000 169.000
Kundefordringer 155.000 70.000 188.000 302.000 525.000
Andre fordringer 23.000 56.000 43.000 43.000 56.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 275.000 97.000 278.000 585.000 136.000
Sum omløpsmidler 764.000 867.000 1.094.000 1.215.000 886.000
Sum eiendeler 1.052.000 1.099.000 1.323.000 1.463.000 1.255.000
Sum opptjent egenkapital -447.000 -188.000 -123.000 -129.000 -451.000
Sum egenkapital 553.000 812.000 877.000 871.000 549.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 279.000 151.000 183.000 300.000 379.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 120.000 61.000 146.000 133.000 156.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 101.000 75.000 117.000 160.000 171.000
Sum kortsiktig gjeld 499.000 287.000 446.000 593.000 706.000
Sum gjeld og egenkapital 1.052.000 1.099.000 1.323.000 1.464.000 1.255.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 265.000 580.000 648.000 622.000 180.000
Likviditetsgrad 1 1.5 3.0 2.5 2 1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 1.1 1.6 1
Soliditet 52.6 73.9 66.3 59.5 43.7
Resultatgrad -8.9 -2.7 0.3 1 -3.4
Rentedekningsgrad -165.0 -84.0 1 4
Gjeldsgrad 0.9 0.4 0.5 0.7 1.3
Total kapitalrentabilitet -31.4 -7.6 0.8 29.2 -11.6
Signatur
03.04.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
03.04.2013
Prokura hver for seg
Knut Even Eia
Kjetil Rustad
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex