Ullensaker Auto As
Juridisk navn:  Ullensaker Auto As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63980090
Henrik Bulls veg 42 Henrik Bulls veg 42 Fax:
2069 Jessheim 2069 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 927025388
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 3/8/2021 1
Foretakstype: AS
Revisor: Evjen Revisjon As
Regnskapsfører: Administrativ Regnskapsservice AS
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 21.910.000
Resultat: 1.469.000
Egenkapital: 2.950.000
Regnskap for  Ullensaker Auto As
Resultat 2021
Driftsinntekter 21.910.000
Driftskostnader -20.458.000
Driftsresultat 1.452.000
Finansinntekter 37.000
Finanskostnader -19.000
Finans 18.000
Resultat før skatt 1.469.000
Skattekostnad -323.000
Årsresultat 1.146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.820.000
Sum omløpsmidler 3.881.000
Sum eiendeler 5.701.000
Sum opptjent egenkapital 2.920.000
Sum egenkapital 2.950.000
Sum langsiktig gjeld 373.000
Sum kortsiktig gjeld 2.379.000
Sum gjeld og egenkapital 5.702.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.910.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 21.910.000
Varekostnad -9.197.000
Lønninger -6.070.000
Avskrivning -195.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -4.996.000
Driftskostnader -20.458.000
Driftsresultat 1.452.000
Finansinntekter 37.000
Finanskostnader -19.000
Finans 18.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 1.146.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler 18.000
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 578.000
Sum varige driftsmidler 578.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.225.000
Sum anleggsmidler 1.820.000
Varebeholdning 138.000
Kundefordringer 335.000
Andre fordringer 121.000
Sum investeringer
Kasse, bank 3.287.000
Sum omløpsmidler 3.881.000
Sum eiendeler 5.701.000
Sum opptjent egenkapital 2.920.000
Sum egenkapital 2.950.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 373.000
Leverandørgjeld 767.000
Betalbar skatt 324.000
Skyldig offentlige avgifter 758.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 530.000
Sum kortsiktig gjeld 2.379.000
Sum gjeld og egenkapital 5.702.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.502.000
Likviditetsgrad 1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.6
Soliditet 51.7
Resultatgrad 6.6
Rentedekningsgrad 76.4
Gjeldsgrad 0.9
Total kapitalrentabilitet 26.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex