Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ullensaker Almenning
Juridisk navn:  Ullensaker Almenning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63930610
Nordåsvegen 5 Nordåsvegen 5 Fax: 63930601
2032 Maura 2032 Maura
Fylke: Kommune:
Viken Nannestad
Org.nr: 941912753
Aksjekapital: 12.493 NOK
Etableringsdato: 12/31/1857
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Allsidig Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.95%
Resultat  
  
39.52%
Egenkapital  
  
4%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.604.000 1.864.000 2.959.000 2.806.000 3.542.000
Resultat: 2.729.000 1.956.000 2.587.000 254.000 2.192.000
Egenkapital: 27.685.000 26.620.000 26.400.000 24.339.000 24.410.000
Regnskap for  Ullensaker Almenning
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.604.000 1.864.000 2.959.000 2.806.000 3.542.000
Driftskostnader -2.140.000 -1.469.000 -2.491.000 -2.076.000 -2.741.000
Driftsresultat -536.000 395.000 468.000 730.000 801.000
Finansinntekter 3.494.000 1.795.000 2.117.000 -390.000 1.452.000
Finanskostnader -229.000 -234.000 1.000 -87.000 -61.000
Finans 3.265.000 1.561.000 2.118.000 -477.000 1.391.000
Resultat før skatt 2.729.000 1.956.000 2.587.000 254.000 2.192.000
Skattekostnad -638.000 -637.000 -39.000 -45.000 -49.000
Årsresultat 2.090.000 1.319.000 2.548.000 209.000 2.143.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.765.000 8.871.000 2.891.000 3.059.000 2.667.000
Sum omløpsmidler 21.300.000 21.737.000 24.558.000 22.529.000 22.889.000
Sum eiendeler 32.065.000 30.608.000 27.449.000 25.588.000 25.556.000
Sum opptjent egenkapital 27.685.000 26.620.000 26.400.000 24.339.000 24.410.000
Sum egenkapital 27.685.000 26.620.000 26.400.000 24.339.000 24.410.000
Sum langsiktig gjeld 2.499.000 2.570.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.881.000 1.417.000 1.049.000 1.249.000 1.145.000
Sum gjeld og egenkapital 32.065.000 30.607.000 27.449.000 25.588.000 25.555.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 808.000 1.025.000 2.035.000 2.009.000 2.981.000
Andre inntekter 796.000 839.000 924.000 797.000 561.000
Driftsinntekter 1.604.000 1.864.000 2.959.000 2.806.000 3.542.000
Varekostnad -172.000 -183.000 -198.000 -15.000 -55.000
Lønninger -124.000 -183.000 -138.000 -107.000 -53.000
Avskrivning -66.000 -70.000 -73.000 -77.000 -81.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.778.000 -1.033.000 -2.082.000 -1.877.000 -2.552.000
Driftskostnader -2.140.000 -1.469.000 -2.491.000 -2.076.000 -2.741.000
Driftsresultat -536.000 395.000 468.000 730.000 801.000
Finansinntekter 3.494.000 1.795.000 2.117.000 -390.000 1.452.000
Finanskostnader -229.000 -234.000 1.000 -87.000 -61.000
Finans 3.265.000 1.561.000 2.118.000 -477.000 1.391.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.025.000 -1.099.000 -487.000 -750.000 -497.000
Årsresultat 2.090.000 1.319.000 2.548.000 209.000 2.143.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.889.000 1.955.000 2.025.000 2.098.000 2.174.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.889.000 1.955.000 2.025.000 2.098.000 2.174.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.876.000 6.916.000 866.000 962.000 492.000
Sum anleggsmidler 10.765.000 8.871.000 2.891.000 3.059.000 2.667.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 89.000 133.000 199.000 247.000 374.000
Andre fordringer 103.000 47.000 14.000 14.000 119.000
Sum investeringer 19.923.000 19.809.000 20.447.000 18.340.000 15.293.000
Kasse, bank 1.186.000 1.748.000 3.899.000 3.928.000 7.103.000
Sum omløpsmidler 21.300.000 21.737.000 24.558.000 22.529.000 22.889.000
Sum eiendeler 32.065.000 30.608.000 27.449.000 25.588.000 25.556.000
Sum opptjent egenkapital 27.685.000 26.620.000 26.400.000 24.339.000 24.410.000
Sum egenkapital 27.685.000 26.620.000 26.400.000 24.339.000 24.410.000
Sum avsetninger til forpliktelser 986.000 570.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.499.000 2.570.000 0 0 0
Leverandørgjeld 633.000 100.000 168.000 260.000 350.000
Betalbar skatt 223.000 63.000 40.000 45.000 49.000
Skyldig offentlige avgifter 231.000 225.000 114.000 244.000
Utbytte -1.025.000 -1.099.000 -487.000 -750.000 -497.000
Annen kortsiktig gjeld 1.000 24.000 0 81.000 501.000
Sum kortsiktig gjeld 1.881.000 1.417.000 1.049.000 1.249.000 1.145.000
Sum gjeld og egenkapital 32.065.000 30.607.000 27.449.000 25.588.000 25.555.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.419.000 20.320.000 23.509.000 21.280.000 21.744.000
Likviditetsgrad 1 11.3 15.3 23.4 1 2
Likviditetsgrad 2 11.3 15.3 23.4 1 2
Soliditet 86.3 87.0 96.2 95.1 95.5
Resultatgrad -33.4 21.2 15.8 2 22.6
Rentedekningsgrad -2.3 1.7 8.4 13.1
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 9.2 7.2 9.4 1.3 8.8
Signatur
11.04.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
11.04.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex