Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ulgjell Skogsdrift DA
Juridisk navn:  Ulgjell Skogsdrift DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22501673
C/O Petter Hopp Kongsberggata 6 C/O Petter Hopp Kongsberggata 6 Fax:
0468 Oslo 468 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987568747
Aksjekapital: 71 NOK
Etableringsdato: 7/1/2004 1
Foretakstype: DA
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
113.95%
Resultat  
  
-503.33%
Egenkapital  
  
-1.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 92.000 43.000 14.000 1.421.000 44.000
Resultat: -121.000 30.000 -5.000 587.000 -25.000
Egenkapital: 625.000 634.000 602.000 606.000 16.000
Regnskap for  Ulgjell Skogsdrift DA
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 92.000 43.000 14.000 1.421.000 44.000
Driftskostnader -214.000 -13.000 -19.000 -834.000 -69.000
Driftsresultat -121.000 30.000 -5.000 587.000 -25.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -121.000 30.000 -5.000 587.000 -25.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -121.000 30.000 -5.000 587.000 -25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 625.000 634.000 602.000 799.000 46.000
Sum eiendeler 625.000 634.000 602.000 799.000 46.000
Sum opptjent egenkapital 441.000 562.000 531.000 536.000 -51.000
Sum egenkapital 625.000 634.000 602.000 606.000 16.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 30.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 192.000 0
Sum gjeld og egenkapital 625.000 634.000 602.000 798.000 46.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 14.000 1.419.000 0
Andre inntekter 92.000 43.000 0 2.000 44.000
Driftsinntekter 92.000 43.000 14.000 1.421.000 44.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -214.000 -13.000 -19.000 -834.000 -69.000
Driftskostnader -214.000 -13.000 -19.000 -834.000 -69.000
Driftsresultat -121.000 30.000 -5.000 587.000 -25.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -121.000 30.000 -5.000 587.000 -25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 53.000 2.000 0 0 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 572.000 632.000 602.000 799.000 29.000
Sum omløpsmidler 625.000 634.000 602.000 799.000 46.000
Sum eiendeler 625.000 634.000 602.000 799.000 46.000
Sum opptjent egenkapital 441.000 562.000 531.000 536.000 -51.000
Sum egenkapital 625.000 634.000 602.000 606.000 16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 30.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 192.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 192.000 0
Sum gjeld og egenkapital 625.000 634.000 602.000 798.000 46.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 625.000 634.000 602.000 607.000 46.000
Likviditetsgrad 1 4.2
Likviditetsgrad 2 0 0 4.2 0
Soliditet 100.0 1 1 75.9 34.8
Resultatgrad -131.5 69.8 -35.7 41.3 -56.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.3 1.9
Total kapitalrentabilitet -19.4 4.7 -0.8 73.6 -54.3
Signatur
11.05.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
REEHORST ASTRID
SIGNATUR HVER FOR SEG
HOPP PETTER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex