Tysfjord Turistsenter AS
Juridisk navn:  Tysfjord Turistsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75775370
Fax: 75775375
8275 Storjord I Tysfjord 8275 Storjord I Tysfjord
Fylke: Kommune:
Nordland Hamarøy 
Org.nr: 925051497
Aksjekapital: 2.700.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 8/26/1975
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ájvan Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.54%
Resultat  
  
68.3%
Egenkapital  
  
-14.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.368.000 3.057.000 3.731.000 3.295.000 3.916.000
Resultat: -246.000 -776.000 -422.000 -542.000 148.000
Egenkapital: 1.433.000 1.680.000 2.455.000 2.877.000 3.419.000
Regnskap for  Tysfjord Turistsenter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.368.000 3.057.000 3.731.000 3.295.000 3.916.000
Driftskostnader -2.573.000 -3.784.000 -4.116.000 -3.801.000 -3.721.000
Driftsresultat -205.000 -727.000 -386.000 -505.000 195.000
Finansinntekter 21.000 21.000 0 0 9.000
Finanskostnader -62.000 -69.000 -36.000 -37.000 -56.000
Finans -41.000 -48.000 -36.000 -37.000 -47.000
Resultat før skatt -246.000 -776.000 -422.000 -542.000 148.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -246.000 -776.000 -422.000 -542.000 148.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.771.000 4.038.000 4.305.000 4.548.000 4.810.000
Sum omløpsmidler 174.000 197.000 130.000 133.000 294.000
Sum eiendeler 3.945.000 4.235.000 4.435.000 4.681.000 5.104.000
Sum opptjent egenkapital -1.267.000 -1.020.000 -245.000 177.000 719.000
Sum egenkapital 1.433.000 1.680.000 2.455.000 2.877.000 3.419.000
Sum langsiktig gjeld 370.000 1.652.000 1.122.000 1.121.000 1.096.000
Sum kortsiktig gjeld 2.141.000 903.000 858.000 683.000 589.000
Sum gjeld og egenkapital 3.944.000 4.235.000 4.435.000 4.681.000 5.104.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.348.000 2.986.000 3.566.000 3.268.000 3.063.000
Andre inntekter 20.000 71.000 165.000 27.000 853.000
Driftsinntekter 2.368.000 3.057.000 3.731.000 3.295.000 3.916.000
Varekostnad -384.000 -812.000 -1.009.000 -753.000 -645.000
Lønninger -623.000 -1.185.000 -1.242.000 -1.270.000 -1.200.000
Avskrivning -267.000 -267.000 -266.000 -263.000 -263.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.299.000 -1.520.000 -1.599.000 -1.515.000 -1.613.000
Driftskostnader -2.573.000 -3.784.000 -4.116.000 -3.801.000 -3.721.000
Driftsresultat -205.000 -727.000 -386.000 -505.000 195.000
Finansinntekter 21.000 21.000 0 0 9.000
Finanskostnader -62.000 -69.000 -36.000 -37.000 -56.000
Finans -41.000 -48.000 -36.000 -37.000 -47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -246.000 -776.000 -422.000 -542.000 148.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.760.000 4.023.000 4.285.000 4.548.000 4.810.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 15.000 20.000 0 0
Sum varige driftsmidler 3.771.000 4.038.000 4.305.000 4.548.000 4.810.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.771.000 4.038.000 4.305.000 4.548.000 4.810.000
Varebeholdning 87.000 92.000 82.000 58.000 56.000
Kundefordringer 4.000 46.000 6.000 7.000 17.000
Andre fordringer 74.000 55.000 30.000 52.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 4.000 12.000 17.000 188.000
Sum omløpsmidler 174.000 197.000 130.000 133.000 294.000
Sum eiendeler 3.945.000 4.235.000 4.435.000 4.681.000 5.104.000
Sum opptjent egenkapital -1.267.000 -1.020.000 -245.000 177.000 719.000
Sum egenkapital 1.433.000 1.680.000 2.455.000 2.877.000 3.419.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 291.000 298.000 276.000 272.000 274.000
Sum langsiktig gjeld 370.000 1.652.000 1.122.000 1.121.000 1.096.000
Leverandørgjeld 138.000 312.000 299.000 174.000 135.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 26.000 40.000 44.000 33.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.708.000 268.000 243.000 193.000 147.000
Sum kortsiktig gjeld 2.141.000 903.000 858.000 683.000 589.000
Sum gjeld og egenkapital 3.944.000 4.235.000 4.435.000 4.681.000 5.104.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.967.000 -706.000 -728.000 -550.000 -295.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.4
Soliditet 36.3 39.7 55.4 61.5 6
Resultatgrad -8.7 -23.8 -10.3 -15.3 5
Rentedekningsgrad -3.3 -10.5 -10.7 -13.6 3.5
Gjeldsgrad 1.8 1.5 0.8 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet -4.7 -16.7 -8.7 -10.8 4
Signatur
09.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex