Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tysfjord Turistsenter AS
Juridisk navn:  Tysfjord Turistsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75775370
Fax: 75775375
8275 Storjord I Tysfjord 8275 Storjord I Tysfjord
Fylke: Kommune:
Nordland Hamarøy 
Org.nr: 925051497
Aksjekapital: 2.700.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 8/26/1975
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ájvan Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.01%
Resultat  
  
184.15%
Egenkapital  
  
14.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.126.000 2.368.000 3.057.000 3.731.000 3.295.000
Resultat: 207.000 -246.000 -776.000 -422.000 -542.000
Egenkapital: 1.640.000 1.433.000 1.680.000 2.455.000 2.877.000
Regnskap for  Tysfjord Turistsenter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.126.000 2.368.000 3.057.000 3.731.000 3.295.000
Driftskostnader -2.904.000 -2.573.000 -3.784.000 -4.116.000 -3.801.000
Driftsresultat 222.000 -205.000 -727.000 -386.000 -505.000
Finansinntekter 22.000 21.000 21.000 0 0
Finanskostnader -37.000 -62.000 -69.000 -36.000 -37.000
Finans -15.000 -41.000 -48.000 -36.000 -37.000
Resultat før skatt 207.000 -246.000 -776.000 -422.000 -542.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 207.000 -246.000 -776.000 -422.000 -542.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.539.000 3.771.000 4.038.000 4.305.000 4.548.000
Sum omløpsmidler 369.000 174.000 197.000 130.000 133.000
Sum eiendeler 3.908.000 3.945.000 4.235.000 4.435.000 4.681.000
Sum opptjent egenkapital -1.060.000 -1.267.000 -1.020.000 -245.000 177.000
Sum egenkapital 1.640.000 1.433.000 1.680.000 2.455.000 2.877.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 370.000 1.652.000 1.122.000 1.121.000
Sum kortsiktig gjeld 2.067.000 2.141.000 903.000 858.000 683.000
Sum gjeld og egenkapital 3.907.000 3.944.000 4.235.000 4.435.000 4.681.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.759.000 2.348.000 2.986.000 3.566.000 3.268.000
Andre inntekter 367.000 20.000 71.000 165.000 27.000
Driftsinntekter 3.126.000 2.368.000 3.057.000 3.731.000 3.295.000
Varekostnad -387.000 -384.000 -812.000 -1.009.000 -753.000
Lønninger -789.000 -623.000 -1.185.000 -1.242.000 -1.270.000
Avskrivning -270.000 -267.000 -267.000 -266.000 -263.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.458.000 -1.299.000 -1.520.000 -1.599.000 -1.515.000
Driftskostnader -2.904.000 -2.573.000 -3.784.000 -4.116.000 -3.801.000
Driftsresultat 222.000 -205.000 -727.000 -386.000 -505.000
Finansinntekter 22.000 21.000 21.000 0 0
Finanskostnader -37.000 -62.000 -69.000 -36.000 -37.000
Finans -15.000 -41.000 -48.000 -36.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 207.000 -246.000 -776.000 -422.000 -542.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 3.498.000 3.760.000 4.023.000 4.285.000 4.548.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 41.000 11.000 15.000 20.000 0
Sum varige driftsmidler 3.539.000 3.771.000 4.038.000 4.305.000 4.548.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.539.000 3.771.000 4.038.000 4.305.000 4.548.000
Varebeholdning 99.000 87.000 92.000 82.000 58.000
Kundefordringer 12.000 4.000 46.000 6.000 7.000
Andre fordringer 252.000 74.000 55.000 30.000 52.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.000 9.000 4.000 12.000 17.000
Sum omløpsmidler 369.000 174.000 197.000 130.000 133.000
Sum eiendeler 3.908.000 3.945.000 4.235.000 4.435.000 4.681.000
Sum opptjent egenkapital -1.060.000 -1.267.000 -1.020.000 -245.000 177.000
Sum egenkapital 1.640.000 1.433.000 1.680.000 2.455.000 2.877.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 304.000 291.000 298.000 276.000 272.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 370.000 1.652.000 1.122.000 1.121.000
Leverandørgjeld 110.000 138.000 312.000 299.000 174.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 30.000 4.000 26.000 40.000 44.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.623.000 1.708.000 268.000 243.000 193.000
Sum kortsiktig gjeld 2.067.000 2.141.000 903.000 858.000 683.000
Sum gjeld og egenkapital 3.907.000 3.944.000 4.235.000 4.435.000 4.681.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.698.000 -1.967.000 -706.000 -728.000 -550.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet 42.0 36.3 39.7 55.4 61.5
Resultatgrad 7.1 -8.7 -23.8 -10.3 -15.3
Rentedekningsgrad 6.0 -3.3 -10.5 -10.7 -13.6
Gjeldsgrad 1.4 1.8 1.5 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet 6.2 -4.7 -16.7 -8.7 -10.8
Signatur
09.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2019
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Svakheter/Manglende dokumentasjon og internkontroll
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex