Tveit & Torgersen Byggmester AS
Juridisk navn:  Tveit & Torgersen Byggmester AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41855555
Postboks 548 Lundestadtoppen 2 Fax:
1612 Fredrikstad 1613 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 996111946
Aksjekapital: 105.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 10/10/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Re-visjon As
Regnskapsfører: Cirrus Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.17%
Resultat  
  
-75.65%
Egenkapital  
  
3.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 22.460.000 21.984.000 24.457.000 29.320.000 25.248.000
Resultat: 140.000 575.000 -1.827.000 -3.351.000 -899.000
Egenkapital: -3.281.000 -3.388.000 -3.835.000 -2.379.000 1.695.000
Regnskap for  Tveit & Torgersen Byggmester AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 22.460.000 21.984.000 24.457.000 29.320.000 25.248.000
Driftskostnader -22.328.000 -21.373.000 -26.247.000 -32.634.000 -26.156.000
Driftsresultat 132.000 610.000 -1.791.000 -3.314.000 -908.000
Finansinntekter 34.000 31.000 30.000 34.000 85.000
Finanskostnader -25.000 -66.000 -65.000 -71.000 -76.000
Finans 9.000 -35.000 -35.000 -37.000 9.000
Resultat før skatt 140.000 575.000 -1.827.000 -3.351.000 -899.000
Skattekostnad -32.000 -128.000 371.000 772.000 226.000
Årsresultat 107.000 446.000 -1.456.000 -2.579.000 -673.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.287.000 1.398.000 1.579.000 1.516.000 2.852.000
Sum omløpsmidler 3.163.000 2.046.000 2.328.000 1.949.000 3.695.000
Sum eiendeler 4.450.000 3.444.000 3.907.000 3.465.000 6.547.000
Sum opptjent egenkapital -3.390.000 -3.498.000 -3.944.000 -2.488.000 1.585.000
Sum egenkapital -3.281.000 -3.388.000 -3.835.000 -2.379.000 1.695.000
Sum langsiktig gjeld 3.485.000 3.691.000 3.953.000 837.000 934.000
Sum kortsiktig gjeld 4.246.000 3.141.000 3.788.000 5.007.000 3.918.000
Sum gjeld og egenkapital 4.451.000 3.444.000 3.907.000 3.466.000 6.547.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.460.000 21.984.000 24.457.000 29.311.000 25.106.000
Andre inntekter 0 0 9.000 142.000
Driftsinntekter 22.460.000 21.984.000 24.457.000 29.320.000 25.248.000
Varekostnad -10.355.000 -11.408.000 -17.653.000 -21.447.000 -16.240.000
Lønninger -9.695.000 -8.049.000 -7.362.000 -7.559.000 -7.436.000
Avskrivning -203.000 -222.000 -308.000 -322.000 -442.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.075.000 -1.694.000 -924.000 -3.306.000 -2.038.000
Driftskostnader -22.328.000 -21.373.000 -26.247.000 -32.634.000 -26.156.000
Driftsresultat 132.000 610.000 -1.791.000 -3.314.000 -908.000
Finansinntekter 34.000 31.000 30.000 34.000 85.000
Finanskostnader -25.000 -66.000 -65.000 -71.000 -76.000
Finans 9.000 -35.000 -35.000 -37.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 107.000 446.000 -1.456.000 -2.579.000 -673.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 903.000 935.000 1.063.000 693.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 214.000 293.000 515.000 824.000 895.000
Sum varige driftsmidler 214.000 293.000 515.000 824.000 895.000
Sum finansielle anleggsmidler 171.000 171.000 0 0 1.957.000
Sum anleggsmidler 1.287.000 1.398.000 1.579.000 1.516.000 2.852.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.984.000 1.155.000 1.060.000 992.000 3.006.000
Andre fordringer 2.000 265.000 412.000 339.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.179.000 889.000 1.002.000 544.000 350.000
Sum omløpsmidler 3.163.000 2.046.000 2.328.000 1.949.000 3.695.000
Sum eiendeler 4.450.000 3.444.000 3.907.000 3.465.000 6.547.000
Sum opptjent egenkapital -3.390.000 -3.498.000 -3.944.000 -2.488.000 1.585.000
Sum egenkapital -3.281.000 -3.388.000 -3.835.000 -2.379.000 1.695.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 79.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 106.000
Sum langsiktig gjeld 3.485.000 3.691.000 3.953.000 837.000 934.000
Leverandørgjeld 1.531.000 962.000 1.411.000 1.982.000 2.017.000
Betalbar skatt 0 0 0 32.000
Skyldig offentlige avgifter 1.166.000 845.000 621.000 931.000 868.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.550.000 1.334.000 1.756.000 2.094.000 896.000
Sum kortsiktig gjeld 4.246.000 3.141.000 3.788.000 5.007.000 3.918.000
Sum gjeld og egenkapital 4.451.000 3.444.000 3.907.000 3.466.000 6.547.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.083.000 -1.095.000 -1.460.000 -3.058.000 -223.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.6 0.4 0.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.6 0.4 0.9
Soliditet -73.7 -98.4 -98.2 -68.7 25.9
Resultatgrad 0.6 2.8 -7.3 -11.3 -3.6
Rentedekningsgrad 5.3 9.2 -27.6 -46.7 -11.9
Gjeldsgrad -2.4 -2.5 2.9
Total kapitalrentabilitet 3.7 18.6 -45.1 -94.7 -12.6
Signatur
03.11.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex