Tveit Eigedomsselskap AS
Juridisk navn:  Tveit Eigedomsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sentrumsgata 43 Sentrumsgata 43 Fax:
6893 Vik I Sogn 6893 Vik I Sogn
Fylke: Kommune:
Vestland Vik
Org.nr: 966892188
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 6/11/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomikontoret Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.33%
Resultat  
  
-35.71%
Egenkapital  
  
6.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 62.000 60.000 37.000 36.000 36.000
Resultat: 9.000 14.000 -92.000 5.000 8.000
Egenkapital: 127.000 119.000 4.000 97.000 92.000
Regnskap for  Tveit Eigedomsselskap AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 62.000 60.000 37.000 36.000 36.000
Driftskostnader -55.000 -45.000 -129.000 -32.000 -29.000
Driftsresultat 6.000 14.000 -92.000 3.000 6.000
Finansinntekter 2.000 0 0 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 0 0 2.000 1.000
Resultat før skatt 9.000 14.000 -92.000 5.000 8.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 14.000 -92.000 5.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 16.000 16.000 16.000
Sum omløpsmidler 113.000 107.000 32.000 81.000 75.000
Sum eiendeler 128.000 122.000 48.000 97.000 91.000
Sum opptjent egenkapital -73.000 -81.000 -96.000 -3.000 -8.000
Sum egenkapital 127.000 119.000 4.000 97.000 92.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 3.000 43.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 128.000 122.000 47.000 97.000 92.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 62.000 60.000 37.000 36.000 36.000
Driftsinntekter 62.000 60.000 37.000 36.000 36.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.000 -45.000 -129.000 -32.000 -29.000
Driftskostnader -55.000 -45.000 -129.000 -32.000 -29.000
Driftsresultat 6.000 14.000 -92.000 3.000 6.000
Finansinntekter 2.000 0 0 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 0 0 2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 14.000 -92.000 5.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 15.000 15.000 16.000 16.000 16.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 15.000 15.000 16.000 16.000 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 16.000 16.000 16.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 18.000 16.000 14.000 12.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 95.000 91.000 18.000 68.000 64.000
Sum omløpsmidler 113.000 107.000 32.000 81.000 75.000
Sum eiendeler 128.000 122.000 48.000 97.000 91.000
Sum opptjent egenkapital -73.000 -81.000 -96.000 -3.000 -8.000
Sum egenkapital 127.000 119.000 4.000 97.000 92.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 3.000 43.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 3.000 43.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 128.000 122.000 47.000 97.000 92.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 112.000 104.000 -11.000 81.000 75.000
Likviditetsgrad 1 113.0 35.7 0.7
Likviditetsgrad 2 113.0 35.7 0.7 0 0
Soliditet 99.2 97.5 8.5 1 1
Resultatgrad 9.7 23.3 -248.6 8.3 16.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 10.8 0 0
Total kapitalrentabilitet 6.3 11.5 -195.7 5.2 7.6
Signatur
03.11.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
03.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex