Tveit Eiendomsutvikling As
Juridisk navn:  Tveit Eiendomsutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Flåtan 9 Flåtan 9 Fax:
3413 Lier 3413 Lier
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 918381783
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Steen & Jensen Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1055.56%
Egenkapital  
  
-1222.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 0 60.000 185.000 318.000
Resultat: -104.000 -9.000 21.000 -33.000
Egenkapital: -101.000 9.000 16.000 0
Regnskap for  Tveit Eiendomsutvikling As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 60.000 185.000 318.000
Driftskostnader -99.000 -65.000 -164.000 -351.000
Driftsresultat -99.000 -4.000 21.000 -33.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -5.000 0 0
Finans -5.000 -5.000 0 0
Resultat før skatt -104.000 -9.000 21.000 -33.000
Skattekostnad -6.000 2.000 -5.000 9.000
Årsresultat -109.000 -7.000 16.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 115.000 106.000 4.000 9.000
Sum omløpsmidler 48.000 18.000 42.000 49.000
Sum eiendeler 163.000 124.000 46.000 58.000
Sum opptjent egenkapital -131.000 -16.000 -8.000 -24.000
Sum egenkapital -101.000 9.000 16.000 0
Sum langsiktig gjeld 260.000 100.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 14.000 30.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 163.000 122.000 46.000 57.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 60.000 185.000 318.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 60.000 185.000 318.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -26.000 -16.000 -118.000 -310.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -73.000 -49.000 -46.000 -41.000
Driftskostnader -99.000 -65.000 -164.000 -351.000
Driftsresultat -99.000 -4.000 21.000 -33.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -5.000 0 0
Finans -5.000 -5.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -109.000 -7.000 16.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 6.000 4.000 9.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 115.000 100.000 0 0
Sum anleggsmidler 115.000 106.000 4.000 9.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 13.000 13.000
Andre fordringer 3.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 45.000 18.000 30.000 36.000
Sum omløpsmidler 48.000 18.000 42.000 49.000
Sum eiendeler 163.000 124.000 46.000 58.000
Sum opptjent egenkapital -131.000 -16.000 -8.000 -24.000
Sum egenkapital -101.000 9.000 16.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 260.000 100.000 0 0
Leverandørgjeld 2.000 1.000 2.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000 14.000 17.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 10.000 14.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 14.000 30.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 163.000 122.000 46.000 57.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.000 4.000 12.000 -8.000
Likviditetsgrad 1 1 1.3 1.4 0.9
Likviditetsgrad 2 1 1.3 1.4 0.9
Soliditet 7.3 34.8 0
Resultatgrad -6.7 11.4 -10.4
Rentedekningsgrad -19.8 -0.8
Gjeldsgrad -2.6 12.7 1.9
Total kapitalrentabilitet -60.7 -3.3 45.7 -57.9
Signatur
12.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex