Tveit Eiendom AS
Juridisk navn:  Tveit Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Byvegen 30 Hatvikvegen Fax:
5200 Os 5211 Os
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 979656335
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/1/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon As
Regnskapsfører: Ecit Os As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.51%
Resultat  
  
-50%
Egenkapital  
  
-48.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.324.000 4.098.000 1.209.000 1.200.000 1.200.000
Resultat: 173.000 346.000 -202.000 -204.000 -207.000
Egenkapital: 1.627.000 3.157.000 2.887.000 3.038.000 3.187.000
Regnskap for  Tveit Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.324.000 4.098.000 1.209.000 1.200.000 1.200.000
Driftskostnader -3.611.000 -3.101.000 -753.000 -751.000 -742.000
Driftsresultat 713.000 997.000 455.000 450.000 458.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader -541.000 -651.000 -658.000 -655.000 -665.000
Finans -541.000 -651.000 -657.000 -654.000 -665.000
Resultat før skatt 173.000 346.000 -202.000 -204.000 -207.000
Skattekostnad -38.000 -76.000 51.000 55.000 60.000
Årsresultat 135.000 270.000 -151.000 -149.000 -147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.950.000 23.628.000 23.021.000 22.512.000 22.821.000
Sum omløpsmidler 948.000 1.308.000 349.000 42.000 196.000
Sum eiendeler 25.898.000 24.936.000 23.370.000 22.554.000 23.017.000
Sum opptjent egenkapital 627.000 2.157.000 1.887.000 2.038.000 2.187.000
Sum egenkapital 1.627.000 3.157.000 2.887.000 3.038.000 3.187.000
Sum langsiktig gjeld 21.438.000 20.677.000 19.417.000 18.958.000 19.304.000
Sum kortsiktig gjeld 2.832.000 1.102.000 1.066.000 558.000 527.000
Sum gjeld og egenkapital 25.897.000 24.936.000 23.370.000 22.554.000 23.018.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 9.000 0 0
Andre inntekter 4.324.000 4.098.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Driftsinntekter 4.324.000 4.098.000 1.209.000 1.200.000 1.200.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -2.370.000 -1.935.000 0 0 0
Avskrivning -989.000 -764.000 -663.000 -634.000 -569.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -252.000 -402.000 -90.000 -117.000 -173.000
Driftskostnader -3.611.000 -3.101.000 -753.000 -751.000 -742.000
Driftsresultat 713.000 997.000 455.000 450.000 458.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader -541.000 -651.000 -658.000 -655.000 -665.000
Finans -541.000 -651.000 -657.000 -654.000 -665.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.664.000 0 0 0 0
Årsresultat 135.000 270.000 -151.000 -149.000 -147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 24.497.000 23.137.000 22.781.000 22.351.000 22.641.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 453.000 491.000 240.000 161.000 180.000
Sum varige driftsmidler 24.950.000 23.628.000 23.021.000 22.512.000 22.821.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 24.950.000 23.628.000 23.021.000 22.512.000 22.821.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 384.000 300.000 125.000 0 0
Andre fordringer 34.000 31.000 99.000 19.000 91.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 530.000 977.000 125.000 23.000 105.000
Sum omløpsmidler 948.000 1.308.000 349.000 42.000 196.000
Sum eiendeler 25.898.000 24.936.000 23.370.000 22.554.000 23.017.000
Sum opptjent egenkapital 627.000 2.157.000 1.887.000 2.038.000 2.187.000
Sum egenkapital 1.627.000 3.157.000 2.887.000 3.038.000 3.187.000
Sum avsetninger til forpliktelser 205.000 167.000 91.000 141.000 197.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.438.000 20.677.000 19.417.000 18.958.000 19.304.000
Leverandørgjeld 16.000 39.000 539.000 3.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 400.000 351.000 0 33.000 0
Utbytte -1.664.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.416.000 712.000 527.000 522.000 514.000
Sum kortsiktig gjeld 2.832.000 1.102.000 1.066.000 558.000 527.000
Sum gjeld og egenkapital 25.897.000 24.936.000 23.370.000 22.554.000 23.018.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.884.000 206.000 -717.000 -516.000 -331.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1.2 0.3 0.1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.3 1.2 0.3 0.1 0.4
Soliditet 6.3 12.7 12.4 13.5 13.8
Resultatgrad 16.5 24.3 37.6 37.5 38.2
Rentedekningsgrad 1.3 1.5 0.7 0.7 0.7
Gjeldsgrad 14.9 6.9 7.1 6.4 6.2
Total kapitalrentabilitet 2.8 4 2 2 2
Signatur
25.10.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex