Tuvsjyen AS
Juridisk navn:  Tuvsjyen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75587791
C/O Lund, Tuv Tuv Fax: 75561671
8056 Saltstraumen 8056 Saltstraumen
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 977334292
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 3/14/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.96%
Resultat  
  
-1500%
Egenkapital  
  
-3.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.635.000 2.723.000 2.608.000 3.824.000 3.782.000
Resultat: -14.000 1.000 -114.000 107.000 -56.000
Egenkapital: 357.000 371.000 100.000 214.000 107.000
Regnskap for  Tuvsjyen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.635.000 2.723.000 2.608.000 3.824.000 3.782.000
Driftskostnader -1.618.000 -2.678.000 -2.664.000 -3.659.000 -3.614.000
Driftsresultat 17.000 46.000 -56.000 166.000 168.000
Finansinntekter 15.000 5.000 3.000 2.000 7.000
Finanskostnader -46.000 -50.000 -61.000 -62.000 -232.000
Finans -31.000 -45.000 -58.000 -60.000 -225.000
Resultat før skatt -14.000 1.000 -114.000 107.000 -56.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 1.000 -114.000 107.000 -56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 571.000 553.000 716.000 840.000 1.123.000
Sum omløpsmidler 547.000 640.000 698.000 891.000 615.000
Sum eiendeler 1.118.000 1.193.000 1.414.000 1.731.000 1.738.000
Sum opptjent egenkapital 157.000 171.000 -100.000 14.000 -93.000
Sum egenkapital 357.000 371.000 100.000 214.000 107.000
Sum langsiktig gjeld 624.000 414.000 650.000 771.000 877.000
Sum kortsiktig gjeld 138.000 407.000 664.000 745.000 753.000
Sum gjeld og egenkapital 1.119.000 1.192.000 1.414.000 1.730.000 1.737.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.317.000 2.702.000 2.608.000 3.671.000 3.782.000
Andre inntekter 318.000 21.000 0 153.000 0
Driftsinntekter 1.635.000 2.723.000 2.608.000 3.824.000 3.782.000
Varekostnad -238.000 -727.000 -529.000 -948.000 -983.000
Lønninger -502.000 -1.105.000 -1.108.000 -1.175.000 -1.434.000
Avskrivning -70.000 25.000 -149.000 -226.000 -219.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -808.000 -871.000 -878.000 -1.310.000 -978.000
Driftskostnader -1.618.000 -2.678.000 -2.664.000 -3.659.000 -3.614.000
Driftsresultat 17.000 46.000 -56.000 166.000 168.000
Finansinntekter 15.000 5.000 3.000 2.000 7.000
Finanskostnader -46.000 -50.000 -61.000 -62.000 -232.000
Finans -31.000 -45.000 -58.000 -60.000 -225.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 1.000 -114.000 107.000 -56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 496.000 499.000 576.000 673.000 792.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 29.000 7.000 76.000 128.000 283.000
Sum varige driftsmidler 525.000 506.000 652.000 801.000 1.076.000
Sum finansielle anleggsmidler 46.000 46.000 64.000 39.000 47.000
Sum anleggsmidler 571.000 553.000 716.000 840.000 1.123.000
Varebeholdning 101.000 55.000 56.000 72.000 73.000
Kundefordringer 29.000 12.000 17.000 289.000 97.000
Andre fordringer 307.000 532.000 553.000 449.000 389.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 110.000 40.000 71.000 80.000 56.000
Sum omløpsmidler 547.000 640.000 698.000 891.000 615.000
Sum eiendeler 1.118.000 1.193.000 1.414.000 1.731.000 1.738.000
Sum opptjent egenkapital 157.000 171.000 -100.000 14.000 -93.000
Sum egenkapital 357.000 371.000 100.000 214.000 107.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 21.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 624.000 414.000 650.000 771.000 877.000
Leverandørgjeld 1.000 133.000 147.000 262.000 233.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 89.000 145.000 126.000 98.000 118.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 49.000 108.000 392.000 386.000 402.000
Sum kortsiktig gjeld 138.000 407.000 664.000 745.000 753.000
Sum gjeld og egenkapital 1.119.000 1.192.000 1.414.000 1.730.000 1.737.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 409.000 233.000 34.000 146.000 -138.000
Likviditetsgrad 1 4.0 1.6 1 1.2 0.8
Likviditetsgrad 2 3.2 1.4 1 1.1 0.7
Soliditet 31.9 31.1 7.1 12.4 6.2
Resultatgrad 1.0 1.7 -2.1 4.3 4.4
Rentedekningsgrad 0.4 0.9 -0.9 2.7 0.7
Gjeldsgrad 2.1 2.2 13.1 7.1 15.2
Total kapitalrentabilitet 2.9 4.3 -3.7 9.7 10.1
Signatur
21.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex