Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tur & Taxibusser AS
Juridisk navn:  Tur & Taxibusser AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33325020
Rosenlundveien 9B Rosenlundveien 9B Fax: 33325257
3150 Tolvsrød 3150 Tolvsrød
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 974475782
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/1995 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pilar Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
600%
Resultat  
  
1225%
Egenkapital  
  
27.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 35.000 5.000 0 301.000 1.521.000
Resultat: 45.000 -4.000 -39.000 -71.000 59.000
Egenkapital: 216.000 170.000 174.000 213.000 279.000
Regnskap for  Tur & Taxibusser AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 35.000 5.000 0 301.000 1.521.000
Driftskostnader 11.000 -9.000 -39.000 -367.000 -1.446.000
Driftsresultat 45.000 -4.000 -39.000 -66.000 76.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -6.000 -18.000
Finans 0 0 -6.000 -18.000
Resultat før skatt 45.000 -4.000 -39.000 -71.000 59.000
Skattekostnad 0 0 4.000 -14.000
Årsresultat 45.000 -4.000 -39.000 -67.000 44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 114.000 114.000 114.000 114.000 187.000
Sum omløpsmidler 120.000 91.000 92.000 130.000 520.000
Sum eiendeler 234.000 205.000 206.000 244.000 707.000
Sum opptjent egenkapital 116.000 70.000 74.000 113.000 179.000
Sum egenkapital 216.000 170.000 174.000 213.000 279.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 158.000
Sum kortsiktig gjeld 19.000 35.000 32.000 32.000 268.000
Sum gjeld og egenkapital 235.000 205.000 206.000 245.000 705.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.000 5.000 0 13.000 1.521.000
Andre inntekter 0 0 288.000 0
Driftsinntekter 35.000 5.000 0 301.000 1.521.000
Varekostnad 0 0 -12.000 -200.000
Lønninger 31.000 1.000 -21.000 -172.000 -650.000
Avskrivning 0 0 0 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -10.000 -18.000 -183.000 -574.000
Driftskostnader 11.000 -9.000 -39.000 -367.000 -1.446.000
Driftsresultat 45.000 -4.000 -39.000 -66.000 76.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -6.000 -18.000
Finans 0 0 -6.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 45.000 -4.000 -39.000 -67.000 44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 187.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 187.000
Sum finansielle anleggsmidler 114.000 114.000 114.000 114.000 0
Sum anleggsmidler 114.000 114.000 114.000 114.000 187.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 100.000 165.000
Andre fordringer 99.000 85.000 0 13.000 164.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 6.000 92.000 18.000 191.000
Sum omløpsmidler 120.000 91.000 92.000 130.000 520.000
Sum eiendeler 234.000 205.000 206.000 244.000 707.000
Sum opptjent egenkapital 116.000 70.000 74.000 113.000 179.000
Sum egenkapital 216.000 170.000 174.000 213.000 279.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 158.000
Leverandørgjeld 19.000 0 0 0 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 16.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 4.000 4.000 67.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 28.000 28.000 173.000
Sum kortsiktig gjeld 19.000 35.000 32.000 32.000 268.000
Sum gjeld og egenkapital 235.000 205.000 206.000 245.000 705.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 101.000 56.000 60.000 98.000 252.000
Likviditetsgrad 1 6.3 2.6 2.9 4.1 1.9
Likviditetsgrad 2 6.3 2.6 2.9 4.1 1.9
Soliditet 91.9 82.9 84.5 86.9 39.6
Resultatgrad 128.6 -21.9 5
Rentedekningsgrad 4.2
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2 1.5
Total kapitalrentabilitet 19.1 -18.9 -26.9 10.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex