Trucknor Arendal As
Juridisk navn:  Trucknor Arendal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37099099
Kristian Birkelands Vei 5 Kristian Birkelands Vei 5 Fax: 37099098
4820 Froland 4820 Froland
Fylke: Kommune:
Agder Froland
Org.nr: 960070682
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 2/19/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.65%
Resultat  
  
-30.56%
Egenkapital  
  
0.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 28.969.000 28.221.000 21.644.000 23.006.000 18.873.000
Resultat: 2.674.000 3.851.000 2.569.000 2.251.000 442.000
Egenkapital: 10.638.000 10.555.000 10.553.000 10.549.000 10.508.000
Regnskap for  Trucknor Arendal As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 28.969.000 28.221.000 21.644.000 23.006.000 18.873.000
Driftskostnader -26.268.000 -24.338.000 -19.049.000 -20.713.000 -18.362.000
Driftsresultat 2.700.000 3.884.000 2.593.000 2.293.000 511.000
Finansinntekter 3.000 5.000 13.000 3.000 8.000
Finanskostnader -29.000 -38.000 -37.000 -46.000 -77.000
Finans -26.000 -33.000 -24.000 -43.000 -69.000
Resultat før skatt 2.674.000 3.851.000 2.569.000 2.251.000 442.000
Skattekostnad -590.000 -849.000 -565.000 -510.000 -95.000
Årsresultat 2.083.000 3.002.000 2.004.000 1.740.000 348.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.322.000 2.904.000 3.268.000 3.674.000 4.213.000
Sum omløpsmidler 14.820.000 15.883.000 13.691.000 13.643.000 10.440.000
Sum eiendeler 17.142.000 18.787.000 16.959.000 17.317.000 14.653.000
Sum opptjent egenkapital 7.928.000 7.845.000 7.842.000 7.838.000 7.798.000
Sum egenkapital 10.638.000 10.555.000 10.553.000 10.549.000 10.508.000
Sum langsiktig gjeld 289.000 539.000 511.000 722.000 1.358.000
Sum kortsiktig gjeld 6.214.000 7.693.000 5.895.000 6.046.000 2.787.000
Sum gjeld og egenkapital 17.141.000 18.787.000 16.958.000 17.316.000 14.653.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.930.000 27.398.000 21.009.000 23.006.000 18.873.000
Andre inntekter 1.038.000 823.000 635.000 0 0
Driftsinntekter 28.969.000 28.221.000 21.644.000 23.006.000 18.873.000
Varekostnad -9.940.000 -9.005.000 -2.125.000 -3.219.000 -1.596.000
Lønninger -8.497.000 -8.403.000 -9.274.000 -9.328.000 -8.850.000
Avskrivning -546.000 -559.000 -541.000 -593.000 -633.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -7.285.000 -6.371.000 -7.109.000 -7.573.000 -7.283.000
Driftskostnader -26.268.000 -24.338.000 -19.049.000 -20.713.000 -18.362.000
Driftsresultat 2.700.000 3.884.000 2.593.000 2.293.000 511.000
Finansinntekter 3.000 5.000 13.000 3.000 8.000
Finanskostnader -29.000 -38.000 -37.000 -46.000 -77.000
Finans -26.000 -33.000 -24.000 -43.000 -69.000
Konsernbidrag -2.000.000 0 -1.700.000 0
Utbytte -3.000.000 -2.000.000 0 0
Årsresultat 2.083.000 3.002.000 2.004.000 1.740.000 348.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.304.000 2.850.000 3.180.000 3.617.000 4.210.000
Sum varige driftsmidler 2.304.000 2.850.000 3.180.000 3.617.000 4.210.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 53.000 88.000 57.000 3.000
Sum anleggsmidler 2.322.000 2.904.000 3.268.000 3.674.000 4.213.000
Varebeholdning 3.368.000 3.445.000 3.044.000 2.749.000 2.642.000
Kundefordringer 3.359.000 2.633.000 2.573.000 3.307.000 4.204.000
Andre fordringer 1.096.000 1.229.000 533.000 97.000 335.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.997.000 8.576.000 7.540.000 7.490.000 3.260.000
Sum omløpsmidler 14.820.000 15.883.000 13.691.000 13.643.000 10.440.000
Sum eiendeler 17.142.000 18.787.000 16.959.000 17.317.000 14.653.000
Sum opptjent egenkapital 7.928.000 7.845.000 7.842.000 7.838.000 7.798.000
Sum egenkapital 10.638.000 10.555.000 10.553.000 10.549.000 10.508.000
Sum avsetninger til forpliktelser 153.000 298.000 170.000 255.000 264.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 289.000 539.000 511.000 722.000 1.358.000
Leverandørgjeld 1.252.000 1.748.000 850.000 1.342.000 743.000
Betalbar skatt 71.000 921.000 589.000 72.000 95.000
Skyldig offentlige avgifter 1.375.000 1.263.000 1.537.000 1.467.000 1.051.000
Utbytte -3.000.000 -2.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.516.000 3.761.000 2.919.000 3.164.000 898.000
Sum kortsiktig gjeld 6.214.000 7.693.000 5.895.000 6.046.000 2.787.000
Sum gjeld og egenkapital 17.141.000 18.787.000 16.958.000 17.316.000 14.653.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.606.000 8.190.000 7.796.000 7.597.000 7.653.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.1 2.3 2.3 3.7
Likviditetsgrad 2 1.8 1.6 1.8 1.8 2.8
Soliditet 62.1 56.2 62.2 60.9 71.7
Resultatgrad 9.3 13.8 1 1 2.7
Rentedekningsgrad 93.1 102.2 70.1 49.8 6.6
Gjeldsgrad 0.6 0.8 0.6 0.6 0.4
Total kapitalrentabilitet 15.8 20.7 15.4 13.3 3.5
Signatur
12.05.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.05.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex