Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Truckmann As
Juridisk navn:  Truckmann As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90655262
Teglverksveien 91 Teglverksveien 91 Fax:
3057 Solbergelva 3057 Solbergelva
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 813860252
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 6/25/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Uvdal Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.58%
Resultat  
  
-64.75%
Egenkapital  
  
-1.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 16.048.000 15.645.000 17.917.000 13.591.000 8.858.000
Resultat: 545.000 1.546.000 2.847.000 2.538.000 567.000
Egenkapital: 6.434.000 6.510.000 5.298.000 3.082.000 1.122.000
Regnskap for  Truckmann As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 16.048.000 15.645.000 17.917.000 13.591.000 8.858.000
Driftskostnader -15.252.000 -13.768.000 -14.686.000 -10.973.000 -8.259.000
Driftsresultat 796.000 1.877.000 3.231.000 2.617.000 599.000
Finansinntekter 16.000 17.000 11.000 24.000 4.000
Finanskostnader -267.000 -348.000 -395.000 -104.000 -36.000
Finans -251.000 -331.000 -384.000 -80.000 -32.000
Resultat før skatt 545.000 1.546.000 2.847.000 2.538.000 567.000
Skattekostnad -121.000 -333.000 -630.000 -578.000 -153.000
Årsresultat 424.000 1.212.000 2.216.000 1.960.000 415.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.462.000 8.893.000 8.876.000 127.000 156.000
Sum omløpsmidler 5.966.000 6.230.000 6.704.000 5.832.000 3.330.000
Sum eiendeler 14.428.000 15.123.000 15.580.000 5.959.000 3.486.000
Sum opptjent egenkapital 6.404.000 6.480.000 5.268.000 3.052.000 1.092.000
Sum egenkapital 6.434.000 6.510.000 5.298.000 3.082.000 1.122.000
Sum langsiktig gjeld 6.325.000 6.780.000 7.223.000 150.000 246.000
Sum kortsiktig gjeld 1.669.000 1.832.000 3.058.000 2.727.000 2.119.000
Sum gjeld og egenkapital 14.428.000 15.122.000 15.579.000 5.959.000 3.487.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.048.000 15.645.000 17.917.000 13.583.000 8.858.000
Andre inntekter 0 8.000 0
Driftsinntekter 16.048.000 15.645.000 17.917.000 13.591.000 8.858.000
Varekostnad -8.301.000 -7.533.000 -8.303.000 -6.410.000 -4.201.000
Lønninger -4.862.000 -4.385.000 -4.576.000 -3.653.000 -3.083.000
Avskrivning -397.000 -333.000 -386.000 -15.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.692.000 -1.517.000 -1.421.000 -895.000 -935.000
Driftskostnader -15.252.000 -13.768.000 -14.686.000 -10.973.000 -8.259.000
Driftsresultat 796.000 1.877.000 3.231.000 2.617.000 599.000
Finansinntekter 16.000 17.000 11.000 24.000 4.000
Finanskostnader -267.000 -348.000 -395.000 -104.000 -36.000
Finans -251.000 -331.000 -384.000 -80.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 424.000 1.212.000 2.216.000 1.960.000 415.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 7.958.000 8.252.000 8.234.000 0 0
Maskiner anlegg 15.000 19.000 0 0 1.000
Driftsløsøre 246.000 283.000 287.000 66.000 80.000
Sum varige driftsmidler 8.219.000 8.554.000 8.521.000 66.000 81.000
Sum finansielle anleggsmidler 244.000 340.000 354.000 61.000 75.000
Sum anleggsmidler 8.462.000 8.893.000 8.876.000 127.000 156.000
Varebeholdning 1.739.000 1.651.000 1.254.000 1.098.000 977.000
Kundefordringer 1.890.000 1.390.000 2.566.000 2.439.000 1.861.000
Andre fordringer 392.000 496.000 472.000 387.000 248.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.944.000 2.693.000 2.411.000 1.909.000 244.000
Sum omløpsmidler 5.966.000 6.230.000 6.704.000 5.832.000 3.330.000
Sum eiendeler 14.428.000 15.123.000 15.580.000 5.959.000 3.486.000
Sum opptjent egenkapital 6.404.000 6.480.000 5.268.000 3.052.000 1.092.000
Sum egenkapital 6.434.000 6.510.000 5.298.000 3.082.000 1.122.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.325.000 6.780.000 7.223.000 150.000 246.000
Leverandørgjeld 274.000 271.000 851.000 649.000 589.000
Betalbar skatt 127.000 327.000 630.000 578.000 153.000
Skyldig offentlige avgifter 485.000 394.000 578.000 608.000 512.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 782.000 840.000 999.000 893.000 865.000
Sum kortsiktig gjeld 1.669.000 1.832.000 3.058.000 2.727.000 2.119.000
Sum gjeld og egenkapital 14.428.000 15.122.000 15.579.000 5.959.000 3.487.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.297.000 4.398.000 3.646.000 3.105.000 1.211.000
Likviditetsgrad 1 3.6 3.4 2.2 2.1 1.6
Likviditetsgrad 2 2.5 2.5 1.8 1.7 1.1
Soliditet 44.6 43.0 3 51.7 32.2
Resultatgrad 5.0 12.0 1 19.3 6.8
Rentedekningsgrad 3.0 5.4 8.2 25.2 16.6
Gjeldsgrad 1.2 1.3 1.9 0.9 2.1
Total kapitalrentabilitet 5.6 12.5 20.8 44.3 17.3
Signatur
08.07.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex