Truckimport As
Juridisk navn:  Truckimport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90563818
c/o Stein Sveaass H0402 Niels Leuchs vei 46B c/o Stein Sveaass H0402 Niels Leuchs vei 46B Fax:
1359 Eiksmarka 1359 Eiksmarka
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 988192120
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 5/2/2005 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-64.1%
Resultat  
  
-54.84%
Egenkapital  
  
6.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 14.000 39.000 50.000 49.000 0
Resultat: 14.000 31.000 50.000 49.000 0
Egenkapital: -206.000 -220.000 -251.000 -301.000 -350.000
Regnskap for  Truckimport As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 14.000 39.000 50.000 49.000 0
Driftskostnader -8.000 0 0 0
Driftsresultat 14.000 31.000 50.000 49.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 14.000 31.000 50.000 49.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 14.000 31.000 50.000 49.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 125.000
Sum eiendeler 0 0 0 125.000
Sum opptjent egenkapital -2.206.000 -2.220.000 -2.251.000 -2.301.000 -2.350.000
Sum egenkapital -206.000 -220.000 -251.000 -301.000 -350.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 206.000 220.000 251.000 301.000 475.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 125.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.000 39.000 50.000 49.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 14.000 39.000 50.000 49.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 0 0 0
Driftskostnader -8.000 0 0 0
Driftsresultat 14.000 31.000 50.000 49.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 14.000 31.000 50.000 49.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 125.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 125.000
Sum eiendeler 0 0 0 125.000
Sum opptjent egenkapital -2.206.000 -2.220.000 -2.251.000 -2.301.000 -2.350.000
Sum egenkapital -206.000 -220.000 -251.000 -301.000 -350.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 206.000 220.000 251.000 301.000 475.000
Sum kortsiktig gjeld 206.000 220.000 251.000 301.000 475.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 125.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -206.000 -220.000 -251.000 -301.000 -350.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.3
Soliditet
Resultatgrad 100.0 79.5 1 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 - -1.4
Total kapitalrentabilitet 0
Signatur
23.11.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex