Truckdeler As
Juridisk navn:  Truckdeler As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41761470
Høybråtenveien 70B Høybråtenveien 70B Fax:
1086 Oslo 1086 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 916163223
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/18/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: A Til Å Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.75%
Resultat  
  
197.06%
Egenkapital  
  
6.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.709.000 1.722.000 1.672.000 1.412.000 1.208.000
Resultat: 33.000 -34.000 114.000 9.000 66.000
Egenkapital: 185.000 174.000 189.000 100.000 93.000
Regnskap for  Truckdeler As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.709.000 1.722.000 1.672.000 1.412.000 1.208.000
Driftskostnader -1.676.000 -1.755.000 -1.559.000 -1.403.000 -1.142.000
Driftsresultat 34.000 -34.000 113.000 9.000 66.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 33.000 -34.000 114.000 9.000 66.000
Skattekostnad -2.000 0 -25.000 -2.000 -10.000
Årsresultat 29.000 -34.000 89.000 7.000 56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 166.000 232.000 288.000 152.000 0
Sum omløpsmidler 292.000 334.000 284.000 248.000 245.000
Sum eiendeler 458.000 566.000 572.000 400.000 245.000
Sum opptjent egenkapital 155.000 144.000 159.000 70.000 63.000
Sum egenkapital 185.000 174.000 189.000 100.000 93.000
Sum langsiktig gjeld 70.000 100.000 175.000 150.000 0
Sum kortsiktig gjeld 204.000 293.000 209.000 150.000 152.000
Sum gjeld og egenkapital 459.000 567.000 573.000 400.000 245.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.708.000 1.720.000 1.657.000 1.411.000 1.208.000
Andre inntekter 1.000 2.000 15.000 1.000 0
Driftsinntekter 1.709.000 1.722.000 1.672.000 1.412.000 1.208.000
Varekostnad -372.000 -423.000 -355.000 -330.000 -211.000
Lønninger -1.044.000 -1.066.000 -967.000 -926.000 -834.000
Avskrivning -66.000 -76.000 -91.000 -48.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -194.000 -190.000 -146.000 -99.000 -97.000
Driftskostnader -1.676.000 -1.755.000 -1.559.000 -1.403.000 -1.142.000
Driftsresultat 34.000 -34.000 113.000 9.000 66.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 29.000 -34.000 89.000 7.000 56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 13.000 0 0 0
Driftsløsøre 166.000 219.000 288.000 152.000 0
Sum varige driftsmidler 166.000 232.000 288.000 152.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 166.000 232.000 288.000 152.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 193.000 142.000 150.000 136.000 120.000
Andre fordringer 25.000 0 11.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 99.000 166.000 134.000 101.000 125.000
Sum omløpsmidler 292.000 334.000 284.000 248.000 245.000
Sum eiendeler 458.000 566.000 572.000 400.000 245.000
Sum opptjent egenkapital 155.000 144.000 159.000 70.000 63.000
Sum egenkapital 185.000 174.000 189.000 100.000 93.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 70.000 100.000 175.000 150.000 0
Leverandørgjeld 2.000 16.000 0 1.000 4.000
Betalbar skatt 2.000 0 19.000 -4.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 111.000 185.000 102.000 68.000 60.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 88.000 92.000 88.000 86.000 77.000
Sum kortsiktig gjeld 204.000 293.000 209.000 150.000 152.000
Sum gjeld og egenkapital 459.000 567.000 573.000 400.000 245.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 88.000 41.000 75.000 98.000 93.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.1 1.4 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 1.4 1.7 1.6
Soliditet 40.3 30.7 3 2 3
Resultatgrad 2.0 6.8 0.6 5.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.5 2.3 2 3 1.6
Total kapitalrentabilitet 7.4 19.7 2.3 26.9
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex