Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Truck & Trailer Industry AS
Juridisk navn:  Truck & Trailer Industry AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23039600
Håndverksveien 12 Håndverksveien 12 Fax: 23039631
1405 Langhus 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 914921716
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Antall ansatte: 57
Etableringsdato: 1/2/1963 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.95%
Resultat  
  
130.97%
Egenkapital  
  
5.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 216.660.000 200.710.000 205.294.000 204.736.000 199.778.000
Resultat: 5.594.000 2.422.000 7.235.000 6.325.000 13.368.000
Egenkapital: 81.684.000 77.374.000 75.508.000 69.971.000 65.329.000
Regnskap for  Truck & Trailer Industry AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 216.660.000 200.710.000 205.294.000 204.736.000 199.778.000
Driftskostnader -211.300.000 -198.141.000 -198.359.000 -198.936.000 -186.309.000
Driftsresultat 5.361.000 2.568.000 6.936.000 5.800.000 13.469.000
Finansinntekter 800.000 292.000 353.000 590.000 324.000
Finanskostnader -567.000 -438.000 -54.000 -65.000 -425.000
Finans 233.000 -146.000 299.000 525.000 -101.000
Resultat før skatt 5.594.000 2.422.000 7.235.000 6.325.000 13.368.000
Skattekostnad -1.285.000 -555.000 -1.671.000 -1.640.000 -3.400.000
Årsresultat 4.309.000 1.867.000 5.564.000 4.685.000 9.968.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.013.000 16.375.000 15.659.000 9.446.000 6.303.000
Sum omløpsmidler 90.263.000 81.696.000 83.214.000 90.817.000 93.611.000
Sum eiendeler 105.276.000 98.071.000 98.873.000 100.263.000 99.914.000
Sum opptjent egenkapital 78.684.000 74.374.000 72.508.000 66.971.000 62.329.000
Sum egenkapital 81.684.000 77.374.000 75.508.000 69.971.000 65.329.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.592.000 20.697.000 23.365.000 30.292.000 34.585.000
Sum gjeld og egenkapital 105.276.000 98.071.000 98.873.000 100.263.000 99.914.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 216.269.000 200.549.000 205.211.000 204.697.000 199.778.000
Andre inntekter 391.000 161.000 83.000 39.000 0
Driftsinntekter 216.660.000 200.710.000 205.294.000 204.736.000 199.778.000
Varekostnad -127.461.000 -117.214.000 -116.995.000 -118.489.000 -115.046.000
Lønninger -46.342.000 -43.928.000 -45.282.000 -44.385.000 -40.618.000
Avskrivning -3.026.000 -3.120.000 -2.427.000 -2.196.000 -1.703.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -34.471.000 -33.879.000 -33.655.000 -33.866.000 -28.942.000
Driftskostnader -211.300.000 -198.141.000 -198.359.000 -198.936.000 -186.309.000
Driftsresultat 5.361.000 2.568.000 6.936.000 5.800.000 13.469.000
Finansinntekter 800.000 292.000 353.000 590.000 324.000
Finanskostnader -567.000 -438.000 -54.000 -65.000 -425.000
Finans 233.000 -146.000 299.000 525.000 -101.000
Konsernbidrag -28.000 -43.000 -42.000
Utbytte 0 0 -8.000.000
Årsresultat 4.309.000 1.867.000 5.564.000 4.685.000 9.968.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 575.000 716.000 753.000 960.000 1.070.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 4.326.000 3.831.000 5.319.000 5.268.000 3.777.000
Driftsløsøre 9.608.000 10.726.000 9.587.000 2.942.000 1.456.000
Sum varige driftsmidler 14.438.000 15.659.000 14.906.000 8.486.000 5.233.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.013.000 16.375.000 15.659.000 9.446.000 6.303.000
Varebeholdning 48.704.000 43.020.000 45.266.000 93.085.000 44.099.000
Kundefordringer 17.207.000 14.240.000 14.421.000 15.302.000 18.106.000
Andre fordringer 388.000 510.000 391.000 796.000 95.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 22.647.000 23.639.000 22.737.000 27.112.000 30.854.000
Sum omløpsmidler 90.263.000 81.696.000 83.214.000 90.817.000 93.611.000
Sum eiendeler 105.276.000 98.071.000 98.873.000 100.263.000 99.914.000
Sum opptjent egenkapital 78.684.000 74.374.000 72.508.000 66.971.000 62.329.000
Sum egenkapital 81.684.000 77.374.000 75.508.000 69.971.000 65.329.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.365.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 6.042.000 5.538.000 7.994.000 7.363.000 7.937.000
Betalbar skatt 1.143.000 519.000 1.456.000 1.517.000 3.428.000
Skyldig offentlige avgifter 10.083.000 9.414.000 6.642.000 8.795.000 8.986.000
Utbytte 0 0 -8.000.000
Annen kortsiktig gjeld 4.248.000 4.287.000 3.908.000 3.979.000 4.040.000
Sum kortsiktig gjeld 23.592.000 20.697.000 23.365.000 30.292.000 34.585.000
Sum gjeld og egenkapital 105.276.000 98.071.000 98.873.000 100.263.000 99.914.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 66.671.000 60.999.000 59.849.000 60.525.000 59.026.000
Likviditetsgrad 1 3.8 3.9 3.6 3 2.7
Likviditetsgrad 2 1.8 1.9 1.6 -0.1 1.4
Soliditet 77.6 78.9 76.4 69.8 65.4
Resultatgrad 2.5 1.3 3.4 2.8 6.7
Rentedekningsgrad 9.5 5.9 128.4 89.2 31.7
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 5.9 2.9 7.4 6.4 13.8
Signatur
03.09.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.09.2021
Prokura
Stenersen Bjørn Øyvind
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex