Truck & Service AS
Juridisk navn:  Truck & Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38029656
Setesdalsveien 76 Lillefjell terrasse 34 Fax:
4617 Kristiansand S 4619 Mosby
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 931362623
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/1981 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør As
Regnskapsfører: Vito Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
23.6%
Resultat  
  
319.23%
Egenkapital  
  
4.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 6.583.000 5.326.000 6.006.000 6.736.000 6.460.000
Resultat: 399.000 -182.000 303.000 365.000 445.000
Egenkapital: 1.971.000 1.883.000 2.065.000 2.058.000 1.874.000
Regnskap for  Truck & Service AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 6.583.000 5.326.000 6.006.000 6.736.000 6.460.000
Driftskostnader -5.998.000 -5.258.000 -5.448.000 -6.119.000 -5.771.000
Driftsresultat 585.000 68.000 559.000 618.000 689.000
Finansinntekter 13.000 5.000 6.000 4.000 11.000
Finanskostnader -199.000 -255.000 -261.000 -257.000 -255.000
Finans -186.000 -250.000 -255.000 -253.000 -244.000
Resultat før skatt 399.000 -182.000 303.000 365.000 445.000
Skattekostnad -111.000 -96.000 -82.000 -100.000
Årsresultat 288.000 -182.000 207.000 283.000 345.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.582.000 2.431.000 3.465.000 2.999.000 2.309.000
Sum omløpsmidler 3.307.000 2.248.000 1.857.000 1.947.000 2.612.000
Sum eiendeler 4.889.000 4.679.000 5.322.000 4.946.000 4.921.000
Sum opptjent egenkapital 1.871.000 1.783.000 1.965.000 1.958.000 1.774.000
Sum egenkapital 1.971.000 1.883.000 2.065.000 2.058.000 1.874.000
Sum langsiktig gjeld 1.601.000 2.101.000 2.101.000 2.117.000 2.182.000
Sum kortsiktig gjeld 1.318.000 695.000 1.157.000 771.000 865.000
Sum gjeld og egenkapital 4.890.000 4.679.000 5.323.000 4.946.000 4.921.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.572.000 4.958.000 5.821.000 6.424.000 6.467.000
Andre inntekter 10.000 368.000 185.000 311.000 -6.000
Driftsinntekter 6.583.000 5.326.000 6.006.000 6.736.000 6.460.000
Varekostnad -1.622.000 -948.000 -1.053.000 -2.052.000 -2.008.000
Lønninger -2.149.000 -1.859.000 -1.884.000 -1.697.000 -1.634.000
Avskrivning -694.000 -1.050.000 -1.156.000 -1.011.000 -807.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.533.000 -1.401.000 -1.355.000 -1.359.000 -1.322.000
Driftskostnader -5.998.000 -5.258.000 -5.448.000 -6.119.000 -5.771.000
Driftsresultat 585.000 68.000 559.000 618.000 689.000
Finansinntekter 13.000 5.000 6.000 4.000 11.000
Finanskostnader -199.000 -255.000 -261.000 -257.000 -255.000
Finans -186.000 -250.000 -255.000 -253.000 -244.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 -100.000 -670.000
Årsresultat 288.000 -182.000 207.000 283.000 345.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 2.000 0 0
Maskiner anlegg 1.482.000 0 0
Driftsløsøre 2.331.000 3.363.000 2.899.000 2.209.000
Sum varige driftsmidler 1.482.000 2.331.000 3.365.000 2.899.000 2.209.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 1.582.000 2.431.000 3.465.000 2.999.000 2.309.000
Varebeholdning 872.000 556.000 812.000 706.000 927.000
Kundefordringer 1.307.000 578.000 513.000 647.000 612.000
Andre fordringer 46.000 48.000 61.000 52.000 52.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.082.000 1.065.000 471.000 542.000 1.005.000
Sum omløpsmidler 3.307.000 2.248.000 1.857.000 1.947.000 2.612.000
Sum eiendeler 4.889.000 4.679.000 5.322.000 4.946.000 4.921.000
Sum opptjent egenkapital 1.871.000 1.783.000 1.965.000 1.958.000 1.774.000
Sum egenkapital 1.971.000 1.883.000 2.065.000 2.058.000 1.874.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 81.000
Gjeld til kredittinstitutt 250.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.601.000 2.101.000 2.101.000 2.117.000 2.182.000
Leverandørgjeld 411.000 100.000 51.000 25.000 74.000
Betalbar skatt 111.000 111.000 147.000 183.000
Skyldig offentlige avgifter 412.000 396.000 321.000 280.000 223.000
Utbytte -200.000 -200.000 -100.000 -670.000
Annen kortsiktig gjeld 183.000 199.000 223.000 220.000 215.000
Sum kortsiktig gjeld 1.318.000 695.000 1.157.000 771.000 865.000
Sum gjeld og egenkapital 4.890.000 4.679.000 5.323.000 4.946.000 4.921.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.989.000 1.553.000 700.000 1.176.000 1.747.000
Likviditetsgrad 1 2.5 3.2 1.6 2.5 3
Likviditetsgrad 2 1.8 2.4 0.9 1.6 1.9
Soliditet 40.3 40.2 38.8 41.6 38.1
Resultatgrad 8.9 1.3 9.3 9.2 10.7
Rentedekningsgrad 2.9 0.3 2.1 2.4 2.7
Gjeldsgrad 1.5 1.5 1.6 1.4 1.6
Total kapitalrentabilitet 12.2 1.6 10.6 12.6 14.2
Signatur
17.11.2023
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.11.2018
Prokura hver for seg
Ånensen Karin
Prokura hver for seg
Ånensen Jan Petter
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex