Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Truck Wash System As
Juridisk navn:  Truck Wash System As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Borgeskogen 48 Borgeskogen 48 Fax:
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 917410992
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/10/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdt Viken Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.18%
Resultat  
  
-29.38%
Egenkapital  
  
168.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.335.000 5.568.000 4.707.000 3.328.000 3.144.000
Resultat: 274.000 388.000 -464.000 -74.000 -72.000
Egenkapital: 83.000 -122.000 -406.000 -43.000 137.000
Regnskap for  Truck Wash System As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.335.000 5.568.000 4.707.000 3.328.000 3.144.000
Driftskostnader -4.967.000 -5.037.000 -5.107.000 -3.356.000 -3.183.000
Driftsresultat 368.000 531.000 -401.000 -30.000 -39.000
Finansinntekter 0 10.000 0
Finanskostnader -94.000 -143.000 -63.000 -55.000 -34.000
Finans -94.000 -143.000 -63.000 -45.000 -34.000
Resultat før skatt 274.000 388.000 -464.000 -74.000 -72.000
Skattekostnad -70.000 -104.000 102.000 16.000 17.000
Årsresultat 204.000 284.000 -362.000 -59.000 -56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 594.000 557.000 628.000 119.000 148.000
Sum omløpsmidler 741.000 584.000 379.000 828.000 653.000
Sum eiendeler 1.335.000 1.141.000 1.007.000 947.000 801.000
Sum opptjent egenkapital 53.000 -152.000 -436.000 -73.000 107.000
Sum egenkapital 83.000 -122.000 -406.000 -43.000 137.000
Sum langsiktig gjeld 289.000 297.000 229.000 245.000 157.000
Sum kortsiktig gjeld 964.000 965.000 1.184.000 746.000 506.000
Sum gjeld og egenkapital 1.336.000 1.140.000 1.007.000 948.000 800.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.335.000 5.568.000 4.707.000 3.328.000 2.948.000
Andre inntekter 0 0 197.000
Driftsinntekter 5.335.000 5.568.000 4.707.000 3.328.000 3.144.000
Varekostnad -326.000 -241.000 -189.000 -148.000 -122.000
Lønninger -2.190.000 -2.232.000 -2.062.000 -1.530.000 -1.600.000
Avskrivning -84.000 -85.000 -25.000 -14.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.367.000 -2.479.000 -2.831.000 -1.664.000 -1.412.000
Driftskostnader -4.967.000 -5.037.000 -5.107.000 -3.356.000 -3.183.000
Driftsresultat 368.000 531.000 -401.000 -30.000 -39.000
Finansinntekter 0 10.000 0
Finanskostnader -94.000 -143.000 -63.000 -55.000 -34.000
Finans -94.000 -143.000 -63.000 -45.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 204.000 284.000 -362.000 -59.000 -56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 29.000 134.000 32.000 16.000
Fast eiendom 157.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 274.000 282.000 292.000 38.000 52.000
Sum varige driftsmidler 431.000 282.000 292.000 38.000 52.000
Sum finansielle anleggsmidler 163.000 246.000 203.000 50.000 80.000
Sum anleggsmidler 594.000 557.000 628.000 119.000 148.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 287.000 214.000 300.000 607.000 474.000
Andre fordringer 77.000 65.000 64.000 166.000 177.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 377.000 305.000 15.000 56.000 2.000
Sum omløpsmidler 741.000 584.000 379.000 828.000 653.000
Sum eiendeler 1.335.000 1.141.000 1.007.000 947.000 801.000
Sum opptjent egenkapital 53.000 -152.000 -436.000 -73.000 107.000
Sum egenkapital 83.000 -122.000 -406.000 -43.000 137.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 289.000 297.000 229.000 245.000 157.000
Leverandørgjeld 272.000 201.000 421.000 321.000 199.000
Betalbar skatt 34.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 191.000 231.000 268.000 248.000 124.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 468.000 533.000 495.000 178.000 183.000
Sum kortsiktig gjeld 964.000 965.000 1.184.000 746.000 506.000
Sum gjeld og egenkapital 1.336.000 1.140.000 1.007.000 948.000 800.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -223.000 -381.000 -805.000 82.000 147.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.6 0.3 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.3 1.1 1.3
Soliditet 6.2 -10.7 -40.3 -4.5 17.1
Resultatgrad 6.9 9.5 -8.5 -0.9 -1.2
Rentedekningsgrad 3.9 3.7 -6.4 -0.5 -1.1
Gjeldsgrad 15.1 -10.3 -3.5 4.8
Total kapitalrentabilitet 27.5 46.6 -39.8 -2.1 -4.9
Signatur
23.10.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
04.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex