Truck Tek AS
Juridisk navn:  Truck Tek AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75029940
Gårdsøyvn. 23 Gårdsøyvn. 23 Fax: 75029941
8907 Brønnøysund 8907 Brønnøysund
Fylke: Kommune:
Nordland Brønnøy
Org.nr: 876009382
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 1/4/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Admento AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.58%
Resultat  
  
-12.92%
Egenkapital  
  
-3.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 53.919.000 58.340.000 52.147.000 41.689.000 46.632.000
Resultat: 6.019.000 6.912.000 6.965.000 6.872.000 6.671.000
Egenkapital: 9.458.000 9.790.000 9.420.000 9.138.000 8.885.000
Regnskap for  Truck Tek AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 53.919.000 58.340.000 52.147.000 41.689.000 46.632.000
Driftskostnader -47.940.000 -51.507.000 -45.281.000 -34.917.000 -39.854.000
Driftsresultat 5.979.000 6.834.000 6.865.000 6.771.000 6.779.000
Finansinntekter 49.000 80.000 110.000 101.000 -106.000
Finanskostnader -9.000 -3.000 -10.000 -1.000 -2.000
Finans 40.000 77.000 100.000 100.000 -108.000
Resultat før skatt 6.019.000 6.912.000 6.965.000 6.872.000 6.671.000
Skattekostnad -1.352.000 -1.542.000 -1.683.000 -1.619.000 -1.549.000
Årsresultat 4.667.000 5.370.000 5.282.000 5.253.000 5.122.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 609.000 701.000 1.401.000 1.294.000 1.531.000
Sum omløpsmidler 27.662.000 25.123.000 23.778.000 23.369.000 18.224.000
Sum eiendeler 28.271.000 25.824.000 25.179.000 24.663.000 19.755.000
Sum opptjent egenkapital 9.308.000 9.640.000 9.270.000 8.988.000 8.735.000
Sum egenkapital 9.458.000 9.790.000 9.420.000 9.138.000 8.885.000
Sum langsiktig gjeld 307.000 308.000 316.000 201.000 259.000
Sum kortsiktig gjeld 18.506.000 15.726.000 15.442.000 15.324.000 10.611.000
Sum gjeld og egenkapital 28.271.000 25.824.000 25.178.000 24.663.000 19.755.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 53.661.000 58.307.000 52.099.000 41.628.000 46.569.000
Andre inntekter 258.000 33.000 47.000 61.000 64.000
Driftsinntekter 53.919.000 58.340.000 52.147.000 41.689.000 46.632.000
Varekostnad -28.837.000 -36.376.000 -31.693.000 -22.680.000 -29.005.000
Lønninger -12.260.000 -8.814.000 -7.424.000 -6.633.000 -5.710.000
Avskrivning -414.000 -555.000 -602.000 -511.000 -449.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.429.000 -5.762.000 -5.562.000 -5.093.000 -4.690.000
Driftskostnader -47.940.000 -51.507.000 -45.281.000 -34.917.000 -39.854.000
Driftsresultat 5.979.000 6.834.000 6.865.000 6.771.000 6.779.000
Finansinntekter 49.000 80.000 110.000 101.000 -106.000
Finanskostnader -9.000 -3.000 -10.000 -1.000 -2.000
Finans 40.000 77.000 100.000 100.000 -108.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -2.000.000
Årsresultat 4.667.000 5.370.000 5.282.000 5.253.000 5.122.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 157.000 236.000 502.000 0 0
Driftsløsøre 431.000 445.000 878.000 1.273.000 1.510.000
Sum varige driftsmidler 588.000 680.000 1.380.000 1.273.000 1.510.000
Sum finansielle anleggsmidler 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Sum anleggsmidler 609.000 701.000 1.401.000 1.294.000 1.531.000
Varebeholdning 4.844.000 4.985.000 7.017.000 7.915.000 2.432.000
Kundefordringer 8.660.000 3.144.000 7.702.000 2.343.000 2.153.000
Andre fordringer 299.000 478.000 642.000 412.000 485.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 13.858.000 14.015.000 8.417.000 12.698.000 13.155.000
Sum omløpsmidler 27.662.000 25.123.000 23.778.000 23.369.000 18.224.000
Sum eiendeler 28.271.000 25.824.000 25.179.000 24.663.000 19.755.000
Sum opptjent egenkapital 9.308.000 9.640.000 9.270.000 8.988.000 8.735.000
Sum egenkapital 9.458.000 9.790.000 9.420.000 9.138.000 8.885.000
Sum avsetninger til forpliktelser 307.000 308.000 316.000 201.000 259.000
Gjeld til kredittinstitutt -4.000 710.000 711.000 711.000
Sum langsiktig gjeld 307.000 308.000 316.000 201.000 259.000
Leverandørgjeld 5.701.000 5.213.000 4.160.000 5.677.000 3.994.000
Betalbar skatt 1.352.000 1.542.000 1.683.000 1.619.000 1.549.000
Skyldig offentlige avgifter 3.411.000 2.117.000 3.237.000 1.700.000 1.824.000
Utbytte -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 3.042.000 1.858.000 652.000 618.000 533.000
Sum kortsiktig gjeld 18.506.000 15.726.000 15.442.000 15.324.000 10.611.000
Sum gjeld og egenkapital 28.271.000 25.824.000 25.178.000 24.663.000 19.755.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.156.000 9.397.000 8.336.000 8.045.000 7.613.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.5 1 1.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.1 1 1.5
Soliditet 33.5 37.9 37.4 37.1 4
Resultatgrad 11.1 11.7 13.2 16.2 14.5
Rentedekningsgrad 664.3 2.278.0 686.5 6 3389.5
Gjeldsgrad 2.0 1.6 1.7 1.7 1.2
Total kapitalrentabilitet 21.3 26.8 27.7 27.9 33.8
Signatur
27.12.2021
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
27.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex