Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Truck Og Maskin Utleie AS
Juridisk navn:  Truck Og Maskin Utleie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordli Nordli Fax:
1279 Oslo 1279 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989206079
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/10/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Blaker Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
49.06%
Resultat  
  
52.79%
Egenkapital  
  
30.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 395.000 265.000 208.000 195.000 216.000
Resultat: 301.000 197.000 156.000 155.000 74.000
Egenkapital: 360.000 275.000 270.000 149.000 130.000
Regnskap for  Truck Og Maskin Utleie AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 395.000 265.000 208.000 195.000 216.000
Driftskostnader -94.000 -68.000 -52.000 -40.000 -142.000
Driftsresultat 301.000 197.000 156.000 155.000 74.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 301.000 197.000 156.000 155.000 74.000
Skattekostnad -66.000 -43.000 -35.000 -36.000 -10.000
Årsresultat 235.000 154.000 121.000 119.000 64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 409.000 244.000 162.000 140.000 0
Sum omløpsmidler 533.000 396.000 344.000 583.000 340.000
Sum eiendeler 942.000 640.000 506.000 723.000 340.000
Sum opptjent egenkapital 260.000 175.000 170.000 49.000 30.000
Sum egenkapital 360.000 275.000 270.000 149.000 130.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 579.000 366.000 236.000 574.000 210.000
Sum gjeld og egenkapital 942.000 641.000 506.000 723.000 340.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 395.000 0 0 216.000
Andre inntekter 265.000 208.000 195.000 0
Driftsinntekter 395.000 265.000 208.000 195.000 216.000
Varekostnad 0 0 -140.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -86.000 -58.000 -46.000 -35.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -10.000 -6.000 -5.000 -2.000
Driftskostnader -94.000 -68.000 -52.000 -40.000 -142.000
Driftsresultat 301.000 197.000 156.000 155.000 74.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -150.000 -100.000 0 -100.000 0
Årsresultat 235.000 154.000 121.000 119.000 64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 162.000 140.000 0
Driftsløsøre 409.000 244.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 409.000 244.000 162.000 140.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 409.000 244.000 162.000 140.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 494.000 331.000 344.000 263.000 270.000
Andre fordringer 0 70.000 70.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 39.000 65.000 0 251.000 0
Sum omløpsmidler 533.000 396.000 344.000 583.000 340.000
Sum eiendeler 942.000 640.000 506.000 723.000 340.000
Sum opptjent egenkapital 260.000 175.000 170.000 49.000 30.000
Sum egenkapital 360.000 275.000 270.000 149.000 130.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 0 0 0
Leverandørgjeld 313.000 176.000 150.000 394.000 177.000
Betalbar skatt 63.000 43.000 35.000 36.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 36.000 30.000 35.000 5.000 19.000
Utbytte -150.000 -100.000 0 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 166.000 116.000 16.000 140.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 579.000 366.000 236.000 574.000 210.000
Sum gjeld og egenkapital 942.000 641.000 506.000 723.000 340.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -46.000 30.000 108.000 9.000 130.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 1.5 1 1.6
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 1.5 1 1.6
Soliditet 38.2 42.9 53.4 20.6 38.2
Resultatgrad 76.2 74.3 7 79.5 34.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6 1.3 0.9 3.9 1.6
Total kapitalrentabilitet 32.0 30.7 30.8 21.4 21.8
Signatur
28.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex