Truck Og Maskin Service As
Juridisk navn:  Truck Og Maskin Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sørliveien 28 Sørliveien 28 Fax:
1279 Oslo 1279 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912164063
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/24/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Amica Revisjon As
Regnskapsfører: Praksisutvikling AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.32%
Resultat  
  
-34.48%
Egenkapital  
  
14.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.087.000 7.827.000 6.949.000 6.792.000 6.789.000
Resultat: 1.790.000 2.732.000 2.010.000 2.117.000 1.198.000
Egenkapital: 7.273.000 6.377.000 4.746.000 3.678.000 2.850.000
Regnskap for  Truck Og Maskin Service As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.087.000 7.827.000 6.949.000 6.792.000 6.789.000
Driftskostnader -6.294.000 -5.069.000 -4.964.000 -4.671.000 -5.587.000
Driftsresultat 1.793.000 2.758.000 1.985.000 2.122.000 1.203.000
Finansinntekter 19.000 18.000 40.000 4.000 2.000
Finanskostnader -23.000 -44.000 -15.000 -9.000 -7.000
Finans -4.000 -26.000 25.000 -5.000 -5.000
Resultat før skatt 1.790.000 2.732.000 2.010.000 2.117.000 1.198.000
Skattekostnad -394.000 -601.000 -442.000 -489.000 -291.000
Årsresultat 1.396.000 2.131.000 1.568.000 1.628.000 907.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.644.000 1.865.000 1.784.000 2.031.000 783.000
Sum omløpsmidler 12.925.000 10.164.000 7.492.000 5.977.000 5.252.000
Sum eiendeler 14.569.000 12.029.000 9.276.000 8.008.000 6.035.000
Sum opptjent egenkapital 5.674.000 4.778.000 3.147.000 2.079.000 1.251.000
Sum egenkapital 7.273.000 6.377.000 4.746.000 3.678.000 2.850.000
Sum langsiktig gjeld 109.000 105.000 0 70.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 7.187.000 5.548.000 4.530.000 4.260.000 3.115.000
Sum gjeld og egenkapital 14.568.000 12.029.000 9.275.000 8.007.000 6.034.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.064.000 7.362.000 6.882.000 6.748.000 6.212.000
Andre inntekter 23.000 465.000 67.000 44.000 577.000
Driftsinntekter 8.087.000 7.827.000 6.949.000 6.792.000 6.789.000
Varekostnad -1.167.000 -1.030.000 -1.246.000 -1.135.000 -1.041.000
Lønninger -1.365.000 -1.286.000 -1.244.000 -1.218.000 -1.040.000
Avskrivning -262.000 -166.000 -251.000 -246.000 -881.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.500.000 -2.587.000 -2.223.000 -2.072.000 -2.625.000
Driftskostnader -6.294.000 -5.069.000 -4.964.000 -4.671.000 -5.587.000
Driftsresultat 1.793.000 2.758.000 1.985.000 2.122.000 1.203.000
Finansinntekter 19.000 18.000 40.000 4.000 2.000
Finanskostnader -23.000 -44.000 -15.000 -9.000 -7.000
Finans -4.000 -26.000 25.000 -5.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 -500.000 -800.000 -800.000
Årsresultat 1.396.000 2.131.000 1.568.000 1.628.000 907.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 62.000 40.000 76.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 655.000 942.000 793.000 1.091.000 707.000
Driftsløsøre 89.000 23.000 29.000 0 0
Sum varige driftsmidler 744.000 965.000 822.000 1.091.000 707.000
Sum finansielle anleggsmidler 900.000 900.000 900.000 900.000 0
Sum anleggsmidler 1.644.000 1.865.000 1.784.000 2.031.000 783.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.795.000 2.529.000 2.482.000 2.072.000 1.937.000
Andre fordringer 666.000 226.000 198.000 101.000 75.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 9.464.000 7.408.000 4.812.000 3.803.000 3.240.000
Sum omløpsmidler 12.925.000 10.164.000 7.492.000 5.977.000 5.252.000
Sum eiendeler 14.569.000 12.029.000 9.276.000 8.008.000 6.035.000
Sum opptjent egenkapital 5.674.000 4.778.000 3.147.000 2.079.000 1.251.000
Sum egenkapital 7.273.000 6.377.000 4.746.000 3.678.000 2.850.000
Sum avsetninger til forpliktelser 109.000 105.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 109.000 105.000 0 70.000 70.000
Leverandørgjeld 1.622.000 743.000 666.000 518.000 475.000
Betalbar skatt 390.000 435.000 464.000 452.000 386.000
Skyldig offentlige avgifter 533.000 559.000 425.000 338.000 461.000
Utbytte -500.000 -500.000 -500.000 -800.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 4.142.000 3.312.000 2.475.000 2.152.000 1.793.000
Sum kortsiktig gjeld 7.187.000 5.548.000 4.530.000 4.260.000 3.115.000
Sum gjeld og egenkapital 14.568.000 12.029.000 9.275.000 8.007.000 6.034.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.738.000 4.616.000 2.962.000 1.717.000 2.137.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 1.7 1.4 1.7
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8 1.7 1.4 1.7
Soliditet 49.9 53.0 51.2 45.9 47.2
Resultatgrad 22.2 35.2 28.6 31.2 17.7
Rentedekningsgrad 78.0 62.7 132.3 235.8 171.9
Gjeldsgrad 1.0 0.9 1 1.2 1.1
Total kapitalrentabilitet 12.4 23.1 21.8 26.5 2
Signatur
15.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex