Truck Og Maskin Ørbradden As
Juridisk navn:  Truck Og Maskin Ørbradden As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75113240
Postboks 436 Ørbradden 1 Fax: 75113244
8651 Mosjøen 8663 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 968639951
Aksjekapital: 125.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Granefjell Revisjon As
Regnskapsfører: Aider Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-111.32%
Egenkapital  
  
-0.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 452.000 452.000 424.000 340.000 340.000
Resultat: -55.000 486.000 5.418.000 10.157.000 147.000
Egenkapital: 24.273.000 24.316.000 23.937.000 18.611.000 8.484.000
Regnskap for  Truck Og Maskin Ørbradden As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 452.000 452.000 424.000 340.000 340.000
Driftskostnader -1.330.000 -294.000 -261.000 -265.000 -266.000
Driftsresultat -878.000 158.000 163.000 75.000 74.000
Finansinntekter 823.000 328.000 5.256.000 10.082.000 75.000
Finanskostnader 0 0 -2.000
Finans 823.000 328.000 5.256.000 10.082.000 73.000
Resultat før skatt -55.000 486.000 5.418.000 10.157.000 147.000
Skattekostnad 12.000 -107.000 -92.000 -30.000 -29.000
Årsresultat -43.000 379.000 5.326.000 10.127.000 118.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.843.000 8.855.000 3.969.000 4.117.000 3.265.000
Sum omløpsmidler 15.915.000 15.844.000 20.397.000 24.858.000 5.620.000
Sum eiendeler 24.758.000 24.699.000 24.366.000 28.975.000 8.885.000
Sum opptjent egenkapital 24.148.000 24.191.000 23.812.000 18.486.000 8.359.000
Sum egenkapital 24.273.000 24.316.000 23.937.000 18.611.000 8.484.000
Sum langsiktig gjeld 202.000 239.000 273.000 304.000 341.000
Sum kortsiktig gjeld 283.000 143.000 156.000 10.061.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 24.758.000 24.698.000 24.366.000 28.976.000 8.885.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 452.000 452.000 424.000 340.000 340.000
Driftsinntekter 452.000 452.000 424.000 340.000 340.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -132.000 -125.000 -123.000 -123.000 -123.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.198.000 -169.000 -138.000 -142.000 -143.000
Driftskostnader -1.330.000 -294.000 -261.000 -265.000 -266.000
Driftsresultat -878.000 158.000 163.000 75.000 74.000
Finansinntekter 823.000 328.000 5.256.000 10.082.000 75.000
Finanskostnader 0 0 -2.000
Finans 823.000 328.000 5.256.000 10.082.000 73.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -43.000 379.000 5.326.000 10.127.000 118.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.299.000 2.456.000 2.428.000 2.576.000 2.724.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.299.000 2.456.000 2.428.000 2.576.000 2.724.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.544.000 6.398.000 1.541.000 1.541.000 541.000
Sum anleggsmidler 8.843.000 8.855.000 3.969.000 4.117.000 3.265.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 35.000 274.000 0 35.000 35.000
Andre fordringer 221.000 28.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 15.089.000 15.570.000 15.369.000 14.821.000 5.584.000
Sum omløpsmidler 15.915.000 15.844.000 20.397.000 24.858.000 5.620.000
Sum eiendeler 24.758.000 24.699.000 24.366.000 28.975.000 8.885.000
Sum opptjent egenkapital 24.148.000 24.191.000 23.812.000 18.486.000 8.359.000
Sum egenkapital 24.273.000 24.316.000 23.937.000 18.611.000 8.484.000
Sum avsetninger til forpliktelser 102.000 114.000 123.000 129.000 141.000
Gjeld til kredittinstitutt 6.000 6.000 49.000 10.006.000 0
Sum langsiktig gjeld 202.000 239.000 273.000 304.000 341.000
Leverandørgjeld 276.000 11.000 4.000 5.000 8.000
Betalbar skatt 116.000 97.000 42.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 5.000 7.000 13.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 283.000 143.000 156.000 10.061.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 24.758.000 24.698.000 24.366.000 28.976.000 8.885.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.632.000 15.701.000 20.241.000 14.797.000 5.560.000
Likviditetsgrad 1 56.2 110.8 130.8 2.5 93.7
Likviditetsgrad 2 56.2 110.8 130.8 2.5 93.7
Soliditet 98.0 98.5 98.2 64.2 95.5
Resultatgrad -194.2 35.0 38.4 22.1 21.8
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 0 0.6 0
Total kapitalrentabilitet -0.2 2.0 22.2 35.1 1.7
Signatur
17.01.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
17.01.2022
Daglig leder og styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex