Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Truck It As
Juridisk navn:  Truck It As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vilbergvegen 71 Vilbergvegen 71 Fax:
2060 Gardermoen 2060 Gardermoen
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 923035192
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/16/2019
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.87%
Resultat  
  
-148.32%
Egenkapital  
  
-52.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 1.365.000 2.064.000 722.000
Resultat: -115.000 238.000 -57.000
Egenkapital: 80.000 170.000 -27.000
Regnskap for  Truck It As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 1.365.000 2.064.000 722.000
Driftskostnader -1.455.000 -1.786.000 -767.000
Driftsresultat -90.000 278.000 -45.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -25.000 -40.000 -13.000
Finans -25.000 -40.000 -13.000
Resultat før skatt -115.000 238.000 -57.000
Skattekostnad 25.000 -41.000 0
Årsresultat -90.000 197.000 -57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 926.000 605.000 762.000
Sum omløpsmidler 180.000 297.000 203.000
Sum eiendeler 1.106.000 902.000 965.000
Sum opptjent egenkapital 50.000 140.000 -57.000
Sum egenkapital 80.000 170.000 -27.000
Sum langsiktig gjeld 722.000 550.000 668.000
Sum kortsiktig gjeld 305.000 183.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 1.107.000 903.000 965.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.365.000 2.060.000 722.000
Andre inntekter 4.000 0
Driftsinntekter 1.365.000 2.064.000 722.000
Varekostnad -142.000 -109.000 -155.000
Lønninger -511.000 -653.000 -273.000
Avskrivning -116.000 -158.000 -26.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -686.000 -866.000 -313.000
Driftskostnader -1.455.000 -1.786.000 -767.000
Driftsresultat -90.000 278.000 -45.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -25.000 -40.000 -13.000
Finans -25.000 -40.000 -13.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -90.000 197.000 -57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 828.000 605.000 762.000
Sum varige driftsmidler 828.000 605.000 762.000
Sum finansielle anleggsmidler 98.000 0
Sum anleggsmidler 926.000 605.000 762.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 175.000 187.000 116.000
Andre fordringer 80.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 5.000 30.000 87.000
Sum omløpsmidler 180.000 297.000 203.000
Sum eiendeler 1.106.000 902.000 965.000
Sum opptjent egenkapital 50.000 140.000 -57.000
Sum egenkapital 80.000 170.000 -27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 33.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 722.000 550.000 668.000
Leverandørgjeld 34.000 109.000
Betalbar skatt 8.000 0
Skyldig offentlige avgifter 86.000 109.000 147.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 184.000 65.000 68.000
Sum kortsiktig gjeld 305.000 183.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 1.107.000 903.000 965.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -125.000 114.000 -121.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6 1.6 0.6
Soliditet 7.2 18.8 -2.8
Resultatgrad -6.6 13.5 -6.2
Rentedekningsgrad -3.6 7.0 -3.5
Gjeldsgrad 12.8 4.3 -36.7
Total kapitalrentabilitet -8.1 30.8 -4.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex