Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Truck Invest As
Juridisk navn:  Truck Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 49 Ryfylkevegen 1741 Fax:
4124 Tau 4120 Tau
Fylke: Kommune:
Rogaland Strand
Org.nr: 925054461
Aksjekapital: 172.818 NOK
Etableringsdato: 3/11/2020
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Ryfylke AS
Regnskapsfører: Hls Invest AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.72%
Resultat  
  
10.14%
Egenkapital  
  
58.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 1.669.000 1.657.000
Resultat: 728.000 661.000
Egenkapital: 1.540.000 973.000
Regnskap for  Truck Invest As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 1.669.000 1.657.000
Driftskostnader -464.000 -454.000
Driftsresultat 1.204.000 1.202.000
Finansinntekter 5.000 5.000
Finanskostnader -480.000 -546.000
Finans -475.000 -541.000
Resultat før skatt 728.000 661.000
Skattekostnad -160.000 -145.000
Årsresultat 568.000 516.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.853.000 18.252.000
Sum omløpsmidler 1.284.000 943.000
Sum eiendeler 19.137.000 19.195.000
Sum opptjent egenkapital 1.083.000 516.000
Sum egenkapital 1.540.000 973.000
Sum langsiktig gjeld 17.422.000 18.083.000
Sum kortsiktig gjeld 174.000 140.000
Sum gjeld og egenkapital 19.136.000 19.196.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.669.000 1.657.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.669.000 1.657.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -399.000 -399.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -65.000 -55.000
Driftskostnader -464.000 -454.000
Driftsresultat 1.204.000 1.202.000
Finansinntekter 5.000 5.000
Finanskostnader -480.000 -546.000
Finans -475.000 -541.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 568.000 516.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 17.853.000 18.252.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 17.853.000 18.252.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 17.853.000 18.252.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 3.000 2.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.115.000 762.000
Sum omløpsmidler 1.284.000 943.000
Sum eiendeler 19.137.000 19.195.000
Sum opptjent egenkapital 1.083.000 516.000
Sum egenkapital 1.540.000 973.000
Sum avsetninger til forpliktelser 322.000 263.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 17.422.000 18.083.000
Leverandørgjeld 6.000 1.000
Betalbar skatt 101.000 78.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 68.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 174.000 140.000
Sum gjeld og egenkapital 19.136.000 19.196.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.110.000 803.000
Likviditetsgrad 1 7.4 6.7
Likviditetsgrad 2 7.4 6.7
Soliditet 8.0 5.1
Resultatgrad 72.1 72.5
Rentedekningsgrad 2.5 2.2
Gjeldsgrad 11.4 18.7
Total kapitalrentabilitet 6.3 6.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex