Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Truck Drivers And Eskorte Vehicles As
Juridisk navn:  Truck Drivers And Eskorte Vehicles As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fjordvegen 301 Fjordvegen 301 Fax:
9107 Kvaløya 9107 Kvaløya
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 925403296
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/9/2020 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
242.76%
Resultat  
  
900%
Egenkapital  
  
46.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 521.000 152.000
Resultat: 16.000 -2.000
Egenkapital: 41.000 28.000
Regnskap for  Truck Drivers And Eskorte Vehicles As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 521.000 152.000
Driftskostnader -494.000 -147.000
Driftsresultat 27.000 5.000
Finansinntekter
Finanskostnader -11.000 -7.000
Finans -11.000 -7.000
Resultat før skatt 16.000 -2.000
Skattekostnad -3.000
Årsresultat 13.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 197.000 179.000
Sum omløpsmidler 112.000 90.000
Sum eiendeler 309.000 269.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 -2.000
Sum egenkapital 41.000 28.000
Sum langsiktig gjeld 140.000 174.000
Sum kortsiktig gjeld 127.000 67.000
Sum gjeld og egenkapital 308.000 269.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 521.000 152.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 521.000 152.000
Varekostnad 57.000
Lønninger -262.000 -175.000
Avskrivning -39.000 -11.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -193.000 -18.000
Driftskostnader -494.000 -147.000
Driftsresultat 27.000 5.000
Finansinntekter
Finanskostnader -11.000 -7.000
Finans -11.000 -7.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 13.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 46.000
Sum Immatrielle midler 46.000
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 151.000 179.000
Sum varige driftsmidler 151.000 179.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 197.000 179.000
Varebeholdning
Kundefordringer 28.000
Andre fordringer 57.000
Sum investeringer
Kasse, bank 83.000 33.000
Sum omløpsmidler 112.000 90.000
Sum eiendeler 309.000 269.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 -2.000
Sum egenkapital 41.000 28.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 140.000 174.000
Leverandørgjeld 3.000 -12.000
Betalbar skatt 3.000
Skyldig offentlige avgifter 37.000 26.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 84.000 54.000
Sum kortsiktig gjeld 127.000 67.000
Sum gjeld og egenkapital 308.000 269.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -15.000 23.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 1.3
Soliditet 13.3 10.4
Resultatgrad 5.2 3.3
Rentedekningsgrad 2.5 0.7
Gjeldsgrad 6.5 8.6
Total kapitalrentabilitet 8.8 1.9
Signatur
17.09.2020
SIGNATUR
JENSSEN SLETTLI GUNN TOVE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex