Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Truck Agent Bergen AS
Juridisk navn:  Truck Agent Bergen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55508560
Haakonsvernveien 129 Haakonsvernveien 129 Fax: 55937007
5173 Loddefjord 5173 Loddefjord
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 964524297
Aksjekapital: 284.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/20/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Bergen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
33.11%
Resultat  
  
147.09%
Egenkapital  
  
-30.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 40.253.000 30.241.000 29.258.000 18.218.000 23.267.000
Resultat: 3.012.000 1.219.000 1.969.000 866.000 1.025.000
Egenkapital: 3.745.000 5.407.000 5.419.000 4.103.000 3.768.000
Regnskap for  Truck Agent Bergen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 40.253.000 30.241.000 29.258.000 18.218.000 23.267.000
Driftskostnader -37.223.000 -29.012.000 -27.275.000 -17.345.000 -22.239.000
Driftsresultat 3.031.000 1.230.000 1.984.000 872.000 1.028.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 9.000
Finanskostnader -19.000 -12.000 -17.000 -9.000 -12.000
Finans -19.000 -10.000 -15.000 -7.000 -3.000
Resultat før skatt 3.012.000 1.219.000 1.969.000 866.000 1.025.000
Skattekostnad -674.000 -231.000 -490.000 -214.000 -263.000
Årsresultat 2.338.000 988.000 1.479.000 651.000 761.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 277.000 274.000 346.000 223.000 191.000
Sum omløpsmidler 9.162.000 8.093.000 8.555.000 5.802.000 6.473.000
Sum eiendeler 9.439.000 8.367.000 8.901.000 6.025.000 6.664.000
Sum opptjent egenkapital 3.461.000 5.123.000 5.135.000 3.819.000 3.484.000
Sum egenkapital 3.745.000 5.407.000 5.419.000 4.103.000 3.768.000
Sum langsiktig gjeld 181.000 280.000 375.000 532.000 153.000
Sum kortsiktig gjeld 5.512.000 2.681.000 3.107.000 1.391.000 2.743.000
Sum gjeld og egenkapital 9.438.000 8.368.000 8.901.000 6.026.000 6.664.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.253.000 30.241.000 13.571.000 10.889.000 10.622.000
Andre inntekter 15.687.000 7.329.000 12.645.000
Driftsinntekter 40.253.000 30.241.000 29.258.000 18.218.000 23.267.000
Varekostnad -32.770.000 -24.816.000 -22.527.000 -12.733.000 -17.371.000
Lønninger -2.362.000 -2.119.000 -2.322.000 -2.457.000 -2.669.000
Avskrivning -62.000 -60.000 -33.000 -12.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.029.000 -2.017.000 -2.393.000 -2.143.000 -2.159.000
Driftskostnader -37.223.000 -29.012.000 -27.275.000 -17.345.000 -22.239.000
Driftsresultat 3.031.000 1.230.000 1.984.000 872.000 1.028.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 9.000
Finanskostnader -19.000 -12.000 -17.000 -9.000 -12.000
Finans -19.000 -10.000 -15.000 -7.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -4.000.000 -1.000.000 0 -191.000 -500.000
Årsresultat 2.338.000 988.000 1.479.000 651.000 761.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 93.000 80.000 92.000 116.000 127.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 135.000 195.000 254.000 107.000 0
Driftsløsøre 49.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 184.000 195.000 254.000 107.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 64.000
Sum anleggsmidler 277.000 274.000 346.000 223.000 191.000
Varebeholdning 545.000 368.000 235.000 225.000 255.000
Kundefordringer 1.054.000 1.310.000 2.439.000 825.000 1.131.000
Andre fordringer 72.000 72.000 72.000 76.000 179.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.362.000 4.288.000 3.754.000 4.158.000 4.298.000
Sum omløpsmidler 9.162.000 8.093.000 8.555.000 5.802.000 6.473.000
Sum eiendeler 9.439.000 8.367.000 8.901.000 6.025.000 6.664.000
Sum opptjent egenkapital 3.461.000 5.123.000 5.135.000 3.819.000 3.484.000
Sum egenkapital 3.745.000 5.407.000 5.419.000 4.103.000 3.768.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 284.000 209.000 209.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 181.000 280.000 375.000 532.000 153.000
Leverandørgjeld 1.055.000 1.087.000 1.452.000 512.000 577.000
Betalbar skatt 687.000 264.000 420.000 167.000 234.000
Skyldig offentlige avgifter 675.000 730.000 617.000 408.000 1.510.000
Utbytte -4.000.000 -1.000.000 0 -191.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 311.000 392.000 409.000 304.000 422.000
Sum kortsiktig gjeld 5.512.000 2.681.000 3.107.000 1.391.000 2.743.000
Sum gjeld og egenkapital 9.438.000 8.368.000 8.901.000 6.026.000 6.664.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.650.000 5.412.000 5.448.000 4.411.000 3.730.000
Likviditetsgrad 1 1.7 3.0 2.8 4 2.4
Likviditetsgrad 2 1.6 2.9 2.7 4 2.3
Soliditet 39.7 64.6 60.9 68.1 56.5
Resultatgrad 7.5 4.1 6.8 4.8 4.4
Rentedekningsgrad 159.5 102.5 116.7 96.9 85.7
Gjeldsgrad 1.5 0.5 0.6 0.5 0.8
Total kapitalrentabilitet 32.1 14.7 22.3 14.5 15.6
Signatur
03.03.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex