Truck-Line As
Juridisk navn:  Truck-Line As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22162121
Skoglistubben 21 Skoglistubben 21 Fax: 63871061
1470 Lørenskog 1470 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 874348422
Aksjekapital: 256.400 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/22/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Ole Tom Lie Statsautorisert Revisor
Regnskapsfører: Ecit Harestua As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.64%
Resultat  
  
78.05%
Egenkapital  
  
23.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 31.761.000 33.307.000 32.869.000 22.966.000 23.199.000
Resultat: 4.964.000 2.788.000 4.688.000 1.390.000 2.615.000
Egenkapital: 9.962.000 8.090.000 5.916.000 7.260.000 6.193.000
Regnskap for  Truck-Line As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 31.761.000 33.307.000 32.869.000 22.966.000 23.199.000
Driftskostnader -26.800.000 -30.532.000 -28.233.000 -21.604.000 -20.589.000
Driftsresultat 4.961.000 2.774.000 4.637.000 1.362.000 2.610.000
Finansinntekter 4.000 24.000 51.000 31.000 9.000
Finanskostnader -1.000 -10.000 0 -3.000 -4.000
Finans 3.000 14.000 51.000 28.000 5.000
Resultat før skatt 4.964.000 2.788.000 4.688.000 1.390.000 2.615.000
Skattekostnad -1.092.000 -615.000 -1.031.000 -323.000 -631.000
Årsresultat 3.872.000 2.173.000 3.657.000 1.067.000 1.985.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 434.000 501.000 184.000 153.000 126.000
Sum omløpsmidler 15.424.000 13.590.000 17.649.000 12.349.000 10.898.000
Sum eiendeler 15.858.000 14.091.000 17.833.000 12.502.000 11.024.000
Sum opptjent egenkapital 9.705.000 7.833.000 5.660.000 7.003.000 5.936.000
Sum egenkapital 9.962.000 8.090.000 5.916.000 7.260.000 6.193.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.897.000 6.002.000 11.917.000 5.243.000 4.832.000
Sum gjeld og egenkapital 15.858.000 14.091.000 17.833.000 12.502.000 11.024.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.761.000 33.226.000 32.869.000 22.966.000 23.199.000
Andre inntekter 81.000 0 0 0
Driftsinntekter 31.761.000 33.307.000 32.869.000 22.966.000 23.199.000
Varekostnad -22.675.000 -26.144.000 -23.725.000 -17.584.000 -16.732.000
Lønninger -2.446.000 -2.453.000 -2.450.000 -2.289.000 -2.270.000
Avskrivning -75.000 -49.000 -63.000 -58.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.604.000 -1.886.000 -1.995.000 -1.673.000 -1.555.000
Driftskostnader -26.800.000 -30.532.000 -28.233.000 -21.604.000 -20.589.000
Driftsresultat 4.961.000 2.774.000 4.637.000 1.362.000 2.610.000
Finansinntekter 4.000 24.000 51.000 31.000 9.000
Finanskostnader -1.000 -10.000 0 -3.000 -4.000
Finans 3.000 14.000 51.000 28.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 0 -5.000.000 0 0
Årsresultat 3.872.000 2.173.000 3.657.000 1.067.000 1.985.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 134.000 126.000 160.000 67.000 68.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 300.000 376.000 24.000 87.000 58.000
Sum varige driftsmidler 300.000 376.000 24.000 87.000 58.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 434.000 501.000 184.000 153.000 126.000
Varebeholdning 5.994.000 4.898.000 3.632.000 3.286.000 2.766.000
Kundefordringer 5.175.000 5.427.000 5.896.000 3.858.000 4.006.000
Andre fordringer 1.000 11.000 19.000 5.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.254.000 3.255.000 8.103.000 5.199.000 4.126.000
Sum omløpsmidler 15.424.000 13.590.000 17.649.000 12.349.000 10.898.000
Sum eiendeler 15.858.000 14.091.000 17.833.000 12.502.000 11.024.000
Sum opptjent egenkapital 9.705.000 7.833.000 5.660.000 7.003.000 5.936.000
Sum egenkapital 9.962.000 8.090.000 5.916.000 7.260.000 6.193.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 974.000 3.291.000 3.875.000 3.513.000 2.691.000
Betalbar skatt 1.101.000 580.000 1.125.000 321.000 624.000
Skyldig offentlige avgifter 1.617.000 1.792.000 1.711.000 1.203.000 1.307.000
Utbytte -2.000.000 0 -5.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.205.000 339.000 5.205.000 205.000 210.000
Sum kortsiktig gjeld 5.897.000 6.002.000 11.917.000 5.243.000 4.832.000
Sum gjeld og egenkapital 15.858.000 14.091.000 17.833.000 12.502.000 11.024.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.527.000 7.588.000 5.732.000 7.106.000 6.066.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.3 1.5 2.4 2.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 1.2 1.7 1.7
Soliditet 62.8 57.4 33.2 58.1 56.2
Resultatgrad 15.6 8.3 14.1 5.9 11.3
Rentedekningsgrad 4.961.0 277.4 4 652.5
Gjeldsgrad 0.6 0.7 2 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 31.3 19.9 26.3 11.1 23.8
Signatur
17.12.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex