Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trondheim Symfoniorkester & Opera
Juridisk navn:  Trondheim Symfoniorkester & Opera
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73539800
Postboks 774 Sentrum Kjøpmannsgata 48 Fax: 73539801
7408 Trondheim 7010 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 971434023
Aksjekapital: 50.256 NOK
Antall ansatte: 174
Etableringsdato: 12/30/1970
Foretakstype: STI
Tidligere navn: trondheim symfoniorkester stiftelse
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Admento AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.51%
Resultat  
  
40.45%
Egenkapital  
  
28.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 137.135.000 142.126.000 138.187.000 136.591.000 134.352.000
Resultat: 5.365.000 3.820.000 1.672.000 -1.616.000 3.707.000
Egenkapital: 23.942.000 18.577.000 14.757.000 13.084.000 14.701.000
Regnskap for  Trondheim Symfoniorkester & Opera
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 137.135.000 142.126.000 138.187.000 136.591.000 134.352.000
Driftskostnader -131.842.000 -138.505.000 -136.625.000 -138.405.000 -131.012.000
Driftsresultat 5.293.000 3.622.000 1.561.000 -1.815.000 3.340.000
Finansinntekter 151.000 301.000 178.000 327.000 480.000
Finanskostnader -80.000 -102.000 -67.000 -128.000 -113.000
Finans 71.000 199.000 111.000 199.000 367.000
Resultat før skatt 5.365.000 3.820.000 1.672.000 -1.616.000 3.707.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 5.365.000 3.820.000 1.672.000 -1.616.000 3.707.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.171.000 27.015.000 17.077.000 15.883.000 13.403.000
Sum omløpsmidler 17.060.000 11.568.000 15.397.000 12.849.000 21.809.000
Sum eiendeler 49.231.000 38.583.000 32.474.000 28.732.000 35.212.000
Sum opptjent egenkapital 21.739.000 16.375.000 12.555.000 10.882.000 11.634.000
Sum egenkapital 23.942.000 18.577.000 14.757.000 13.084.000 14.701.000
Sum langsiktig gjeld 2.332.000 2.006.000 426.000 0 2.824.000
Sum kortsiktig gjeld 22.957.000 18.000.000 17.292.000 15.647.000 17.687.000
Sum gjeld og egenkapital 49.230.000 38.583.000 32.475.000 28.731.000 35.212.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 132.405.000 131.742.000 90.640.000 0 123.231.000
Andre inntekter 4.730.000 10.384.000 47.547.000 136.591.000 11.121.000
Driftsinntekter 137.135.000 142.126.000 138.187.000 136.591.000 134.352.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -97.045.000 -96.012.000 -96.845.000 -98.440.000 -93.589.000
Avskrivning -728.000 -703.000 -734.000 -623.000 -1.466.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -34.069.000 -41.790.000 -39.046.000 -39.342.000 -35.957.000
Driftskostnader -131.842.000 -138.505.000 -136.625.000 -138.405.000 -131.012.000
Driftsresultat 5.293.000 3.622.000 1.561.000 -1.815.000 3.340.000
Finansinntekter 151.000 301.000 178.000 327.000 480.000
Finanskostnader -80.000 -102.000 -67.000 -128.000 -113.000
Finans 71.000 199.000 111.000 199.000 367.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 5.365.000 3.820.000 1.672.000 -1.616.000 3.707.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 10.228.000 9.207.000 9.516.000 0 9.061.000
Driftsløsøre 771.000 767.000 890.000 10.802.000 0
Sum varige driftsmidler 10.999.000 9.974.000 10.406.000 10.802.000 9.061.000
Sum finansielle anleggsmidler 21.172.000 17.041.000 6.672.000 5.081.000 4.342.000
Sum anleggsmidler 32.171.000 27.015.000 17.077.000 15.883.000 13.403.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 203.000 782.000 691.000 743.000 641.000
Andre fordringer 2.080.000 1.778.000 2.404.000 7.565.000 17.826.000
Sum investeringer 2.286.000 1.914.000 936.000 0 0
Kasse, bank 12.490.000 7.094.000 11.367.000 4.541.000 3.342.000
Sum omløpsmidler 17.060.000 11.568.000 15.397.000 12.849.000 21.809.000
Sum eiendeler 49.231.000 38.583.000 32.474.000 28.732.000 35.212.000
Sum opptjent egenkapital 21.739.000 16.375.000 12.555.000 10.882.000 11.634.000
Sum egenkapital 23.942.000 18.577.000 14.757.000 13.084.000 14.701.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.824.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.332.000 2.006.000 426.000 0 2.824.000
Leverandørgjeld 2.771.000 1.187.000 758.000 811.000 2.792.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.738.000 6.446.000 6.382.000 5.724.000 5.922.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.448.000 10.367.000 10.152.000 9.112.000 8.973.000
Sum kortsiktig gjeld 22.957.000 18.000.000 17.292.000 15.647.000 17.687.000
Sum gjeld og egenkapital 49.230.000 38.583.000 32.475.000 28.731.000 35.212.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.897.000 -6.432.000 -1.895.000 -2.798.000 4.122.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 0.9 0.8 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.9 0.8 1.2
Soliditet 48.6 48.1 45.4 45.5 41.7
Resultatgrad 3.9 2.5 1.1 -1.3 2.5
Rentedekningsgrad 66.2 35.5 23.3 -14.2 29.6
Gjeldsgrad 1.1 1.1 1.2 1.2 1.4
Total kapitalrentabilitet 11.1 10.2 5.4 -5.2 10.8
Signatur
02.10.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
02.10.2020
Styrets leder og daglig leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex