Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trondheim Kultur & Næring As
Juridisk navn:  Trondheim Kultur & Næring As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92026715
Postboks 2066 Sentrum Inngang repslagerveita 4 etasje Kongens gate 27 Fax:
7411 Trondheim 7012 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 991852336
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 9/20/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
5778.26%
Egenkapital  
  
163.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 110.000 0 0 256.000 442.000
Resultat: 1.306.000 -23.000 -43.000 40.000 274.000
Egenkapital: 2.097.000 797.000 820.000 864.000 833.000
Regnskap for  Trondheim Kultur & Næring As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 110.000 0 0 256.000 442.000
Driftskostnader -34.000 -37.000 -42.000 -213.000 -169.000
Driftsresultat 76.000 -37.000 -42.000 43.000 273.000
Finansinntekter 1.230.000 14.000 0 1.000 0
Finanskostnader 0 -1.000 -3.000 0
Finans 1.230.000 14.000 -1.000 -2.000 0
Resultat før skatt 1.306.000 -23.000 -43.000 40.000 274.000
Skattekostnad -7.000 0 0 -10.000 -30.000
Årsresultat 1.299.000 -23.000 -43.000 30.000 243.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 584.000 713.000 713.000 508.000 489.000
Sum omløpsmidler 1.541.000 105.000 119.000 424.000 708.000
Sum eiendeler 2.125.000 818.000 832.000 932.000 1.197.000
Sum opptjent egenkapital 1.797.000 497.000 520.000 564.000 533.000
Sum egenkapital 2.097.000 797.000 820.000 864.000 833.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28.000 21.000 11.000 68.000 364.000
Sum gjeld og egenkapital 2.125.000 818.000 831.000 932.000 1.197.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 110.000 0 0 256.000 442.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 110.000 0 0 256.000 442.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -6.000 0 -156.000 -126.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -34.000 -31.000 -42.000 -57.000 -43.000
Driftskostnader -34.000 -37.000 -42.000 -213.000 -169.000
Driftsresultat 76.000 -37.000 -42.000 43.000 273.000
Finansinntekter 1.230.000 14.000 0 1.000 0
Finanskostnader 0 -1.000 -3.000 0
Finans 1.230.000 14.000 -1.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.299.000 -23.000 -43.000 30.000 243.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 52.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 52.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 532.000 713.000 713.000 508.000 489.000
Sum anleggsmidler 584.000 713.000 713.000 508.000 489.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 139.000 0 0 0 442.000
Andre fordringer 7.000 10.000 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 902.000 98.000 109.000 424.000 266.000
Sum omløpsmidler 1.541.000 105.000 119.000 424.000 708.000
Sum eiendeler 2.125.000 818.000 832.000 932.000 1.197.000
Sum opptjent egenkapital 1.797.000 497.000 520.000 564.000 533.000
Sum egenkapital 2.097.000 797.000 820.000 864.000 833.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 14.000 14.000 257.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 -6.000 6.000 0
Betalbar skatt 7.000 0 0 10.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 21.000 0 3.000 12.000 66.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 0 26.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 21.000 11.000 68.000 364.000
Sum gjeld og egenkapital 2.125.000 818.000 831.000 932.000 1.197.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.513.000 84.000 108.000 356.000 344.000
Likviditetsgrad 1 55.0 5 10.8 6.2 1.9
Likviditetsgrad 2 55.0 5 10.8 6.2 1.9
Soliditet 98.7 97.4 98.7 92.7 69.6
Resultatgrad 69.1 16.8 61.8
Rentedekningsgrad - 14.3
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.4
Total kapitalrentabilitet 61.5 -2.8 -5.1 4.7 22.8
Signatur
17.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex