Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trondheim Kammermusikkfestival
Juridisk navn:  Trondheim Kammermusikkfestival
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40041120
Postboks 8867 Nedre Elvehavn Dokkparken 4 Fax: 73525813
7481 Trondheim 7042 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 977224365
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 12/23/1996
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Formuesforvaltning Forretningsførsel As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.62%
Resultat  
  
1034.25%
Egenkapital  
  
36.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.214.000 9.851.000 7.671.000 7.919.000 7.065.000
Resultat: 682.000 -73.000 34.000 -89.000 149.000
Egenkapital: 2.559.000 1.876.000 1.950.000 1.915.000 2.004.000
Regnskap for  Trondheim Kammermusikkfestival
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.214.000 9.851.000 7.671.000 7.919.000 7.065.000
Driftskostnader -7.547.000 -9.926.000 -7.642.000 -8.013.000 -6.923.000
Driftsresultat 667.000 -75.000 29.000 -94.000 142.000
Finansinntekter 15.000 3.000 6.000 8.000 9.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans 15.000 2.000 5.000 6.000 7.000
Resultat før skatt 682.000 -73.000 34.000 -89.000 149.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 682.000 -73.000 34.000 -89.000 149.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 745.000 632.000 130.000 130.000 55.000
Sum omløpsmidler 2.667.000 2.155.000 2.303.000 2.586.000 3.559.000
Sum eiendeler 3.412.000 2.787.000 2.433.000 2.716.000 3.614.000
Sum opptjent egenkapital 2.459.000 1.776.000 1.850.000 1.815.000 1.904.000
Sum egenkapital 2.559.000 1.876.000 1.950.000 1.915.000 2.004.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 854.000 910.000 483.000 801.000 1.610.000
Sum gjeld og egenkapital 3.413.000 2.786.000 2.433.000 2.716.000 3.614.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 809.000 3.805.000 6.335.000 2.238.000 6.604.000
Andre inntekter 7.405.000 6.046.000 1.336.000 5.681.000 460.000
Driftsinntekter 8.214.000 9.851.000 7.671.000 7.919.000 7.065.000
Varekostnad 0 0 -19.000 -29.000
Lønninger -2.445.000 -2.748.000 -2.182.000 -2.393.000 -2.488.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.102.000 -7.178.000 -5.460.000 -5.601.000 -4.406.000
Driftskostnader -7.547.000 -9.926.000 -7.642.000 -8.013.000 -6.923.000
Driftsresultat 667.000 -75.000 29.000 -94.000 142.000
Finansinntekter 15.000 3.000 6.000 8.000 9.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans 15.000 2.000 5.000 6.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 682.000 -73.000 34.000 -89.000 149.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 100.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 100.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 645.000 632.000 130.000 130.000 55.000
Sum anleggsmidler 745.000 632.000 130.000 130.000 55.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 425.000 1.017.000 939.000 462.000
Andre fordringer 608.000 860.000 348.000 316.000 476.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.059.000 870.000 938.000 1.332.000 2.621.000
Sum omløpsmidler 2.667.000 2.155.000 2.303.000 2.586.000 3.559.000
Sum eiendeler 3.412.000 2.787.000 2.433.000 2.716.000 3.614.000
Sum opptjent egenkapital 2.459.000 1.776.000 1.850.000 1.815.000 1.904.000
Sum egenkapital 2.559.000 1.876.000 1.950.000 1.915.000 2.004.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 32.000 455.000 103.000 304.000 904.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 163.000 213.000 169.000 167.000 197.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 659.000 243.000 212.000 330.000 510.000
Sum kortsiktig gjeld 854.000 910.000 483.000 801.000 1.610.000
Sum gjeld og egenkapital 3.413.000 2.786.000 2.433.000 2.716.000 3.614.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.813.000 1.245.000 1.820.000 1.785.000 1.949.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.4 4.8 3.2 2.2
Likviditetsgrad 2 3.1 2.4 4.8 3.2 2.2
Soliditet 75.0 67.3 80.1 70.5 55.5
Resultatgrad 8.1 -0.8 0.4 -1.2 2
Rentedekningsgrad 2 7
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.2 0.4 0.8
Total kapitalrentabilitet 20.0 -2.6 1.4 -3.2 4.2
Signatur
19.07.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
19.07.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex