Trondheim Bil & Caravan AS
Juridisk navn:  Trondheim Bil & Caravan AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95813650
Bergljots Veg 3 Bergljots Veg 3 Fax: 73850261
7227 Gimse 7227 Gimse
Fylke: Kommune:
Trøndelag Melhus
Org.nr: 976198050
Aksjekapital: 375.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/19/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Proxo Regnskap Stjørdal As
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.57%
Resultat  
  
28.57%
Egenkapital  
  
-14.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 698.000 1.020.000 1.236.000 1.009.000 786.000
Resultat: -90.000 -126.000 249.000 162.000 10.000
Egenkapital: 455.000 535.000 636.000 444.000 310.000
Regnskap for  Trondheim Bil & Caravan AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 698.000 1.020.000 1.236.000 1.009.000 786.000
Driftskostnader -788.000 -1.145.000 -986.000 -845.000 -773.000
Driftsresultat -89.000 -124.000 250.000 163.000 13.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000
Finans -2.000 -2.000 -1.000 -2.000 -3.000
Resultat før skatt -90.000 -126.000 249.000 162.000 10.000
Skattekostnad 10.000 24.000 -56.000 -28.000 0
Årsresultat -80.000 -102.000 193.000 134.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 290.000 406.000 146.000 192.000 182.000
Sum omløpsmidler 211.000 208.000 334.000 381.000 177.000
Sum eiendeler 501.000 614.000 480.000 573.000 359.000
Sum opptjent egenkapital 80.000 160.000 261.000 69.000 -65.000
Sum egenkapital 455.000 535.000 636.000 444.000 310.000
Sum langsiktig gjeld 0 24.000 28.000 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000 79.000 -180.000 101.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 502.000 614.000 480.000 573.000 359.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 698.000 988.000 1.236.000 853.000 743.000
Andre inntekter 32.000 0 156.000 43.000
Driftsinntekter 698.000 1.020.000 1.236.000 1.009.000 786.000
Varekostnad -23.000 -61.000 -24.000 -74.000 -58.000
Lønninger -7.000 -35.000 -73.000 -57.000 -38.000
Avskrivning -116.000 -123.000 -71.000 -52.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -642.000 -926.000 -818.000 -662.000 -598.000
Driftskostnader -788.000 -1.145.000 -986.000 -845.000 -773.000
Driftsresultat -89.000 -124.000 250.000 163.000 13.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000
Finans -2.000 -2.000 -1.000 -2.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -80.000 -102.000 193.000 134.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 87.000
Driftsløsøre 290.000 406.000 146.000 192.000 95.000
Sum varige driftsmidler 290.000 406.000 146.000 192.000 182.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 290.000 406.000 146.000 192.000 182.000
Varebeholdning 0 0 15.000 15.000
Kundefordringer 8.000 96.000 46.000 175.000 24.000
Andre fordringer 38.000 11.000 36.000 21.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 165.000 101.000 252.000 170.000 121.000
Sum omløpsmidler 211.000 208.000 334.000 381.000 177.000
Sum eiendeler 501.000 614.000 480.000 573.000 359.000
Sum opptjent egenkapital 80.000 160.000 261.000 69.000 -65.000
Sum egenkapital 455.000 535.000 636.000 444.000 310.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 24.000 28.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 24.000 28.000 0
Leverandørgjeld 11.000 35.000 -309.000 44.000 22.000
Betalbar skatt 0 60.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 28.000 51.000 42.000 23.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 16.000 17.000 15.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 47.000 79.000 -180.000 101.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 502.000 614.000 480.000 573.000 359.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 164.000 129.000 514.000 280.000 128.000
Likviditetsgrad 1 4.5 2.6 -1.9 3.8 3.6
Likviditetsgrad 2 4.5 2.6 -1.9 3.6 3.3
Soliditet 90.6 87.1 132.5 77.5 86.4
Resultatgrad -12.8 -12.2 20.2 16.2 1.7
Rentedekningsgrad -44.5 1 81.5 4.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 -0.2 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet -17.7 -20.2 52.3 28.4 3.6
Signatur
17.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex