Trondheim Betong As
Juridisk navn:  Trondheim Betong As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92828604
Loholt alle 34C Loholt Alle 34C Fax:
7049 Trondheim 7049 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 990660921
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/11/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Nidaros Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
124.77%
Resultat  
  
206.44%
Egenkapital  
  
23.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.173.000 4.526.000 4.624.000 3.684.000 34.000
Resultat: 619.000 202.000 479.000 595.000 24.000
Egenkapital: 959.000 778.000 731.000 512.000 25.000
Regnskap for  Trondheim Betong As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.173.000 4.526.000 4.624.000 3.684.000 34.000
Driftskostnader -9.555.000 -4.324.000 -4.144.000 -3.084.000 -10.000
Driftsresultat 619.000 202.000 479.000 599.000 24.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -4.000 -1.000
Finans 1.000 -1.000 -3.000 -1.000
Resultat før skatt 619.000 202.000 479.000 595.000 24.000
Skattekostnad -138.000 -45.000 -110.000 -108.000 0
Årsresultat 481.000 157.000 369.000 487.000 24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 370.000 109.000 95.000 81.000 0
Sum omløpsmidler 2.675.000 1.178.000 1.464.000 829.000 37.000
Sum eiendeler 3.045.000 1.287.000 1.559.000 910.000 37.000
Sum opptjent egenkapital 859.000 678.000 631.000 412.000 -75.000
Sum egenkapital 959.000 778.000 731.000 512.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 0 2.000 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.077.000 508.000 827.000 396.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 3.044.000 1.286.000 1.560.000 910.000 37.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.255.000 4.444.000 4.624.000 3.684.000 34.000
Andre inntekter -81.000 81.000 0 0 0
Driftsinntekter 10.173.000 4.526.000 4.624.000 3.684.000 34.000
Varekostnad -5.345.000 -1.986.000 -2.201.000 -1.986.000 0
Lønninger -3.114.000 -1.748.000 -1.422.000 -723.000 6.000
Avskrivning -64.000 -32.000 -22.000 -8.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.032.000 -558.000 -499.000 -367.000 -16.000
Driftskostnader -9.555.000 -4.324.000 -4.144.000 -3.084.000 -10.000
Driftsresultat 619.000 202.000 479.000 599.000 24.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -4.000 -1.000
Finans 1.000 -1.000 -3.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -300.000 0 0 0 0
Årsresultat 481.000 157.000 369.000 487.000 24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 370.000 109.000 95.000 81.000 0
Sum varige driftsmidler 370.000 109.000 95.000 81.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 370.000 109.000 95.000 81.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 33.000 114.000 364.000 130.000 0
Andre fordringer 73.000 18.000 17.000 0 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.569.000 1.046.000 1.084.000 700.000 19.000
Sum omløpsmidler 2.675.000 1.178.000 1.464.000 829.000 37.000
Sum eiendeler 3.045.000 1.287.000 1.559.000 910.000 37.000
Sum opptjent egenkapital 859.000 678.000 631.000 412.000 -75.000
Sum egenkapital 959.000 778.000 731.000 512.000 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 0 2.000 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 0 2.000 2.000 0
Leverandørgjeld 918.000 65.000 210.000 137.000 6.000
Betalbar skatt 130.000 46.000 110.000 106.000 0
Skyldig offentlige avgifter 431.000 224.000 360.000 80.000 1.000
Utbytte -300.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 299.000 174.000 146.000 73.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 2.077.000 508.000 827.000 396.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 3.044.000 1.286.000 1.560.000 910.000 37.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 598.000 670.000 637.000 433.000 25.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2.3 1.8 2.1 3.1
Likviditetsgrad 2 1.3 2.3 1.8 2.1 3.1
Soliditet 31.5 60.5 46.9 56.3 67.6
Resultatgrad 6.1 4.5 10.4 16.3 70.6
Rentedekningsgrad 619.0 4 149.8 2
Gjeldsgrad 2.2 0.7 1.1 0.8 0.5
Total kapitalrentabilitet 20.4 15.8 30.7 65.9 64.9
Signatur
03.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex