Trondheim Audio Devices As
Juridisk navn:  Trondheim Audio Devices As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gulspurvvegen 4 Gulspurvvegen 4 Fax:
7082 Kattem 7082 Kattem
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 922255210
Aksjekapital: 38.526 NOK
Etableringsdato: 1/10/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Trondheim Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
680%
Resultat  
  
87.32%
Egenkapital  
  
100.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 780.000 100.000
Resultat: -26.000 -205.000
Egenkapital: 482.000 240.000
Regnskap for  Trondheim Audio Devices As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 780.000 100.000
Driftskostnader -807.000 -305.000
Driftsresultat -26.000 -205.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -26.000 -205.000
Skattekostnad 5.000 45.000
Årsresultat -21.000 -160.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 90.000 45.000
Sum omløpsmidler 405.000 225.000
Sum eiendeler 495.000 270.000
Sum opptjent egenkapital -180.000 -160.000
Sum egenkapital 482.000 240.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 29.000
Sum gjeld og egenkapital 495.000 269.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 57.000 50.000
Andre inntekter 723.000 50.000
Driftsinntekter 780.000 100.000
Varekostnad -443.000 -193.000
Lønninger 0
Avskrivning -3.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -361.000 -112.000
Driftskostnader -807.000 -305.000
Driftsresultat -26.000 -205.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -21.000 -160.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 50.000 45.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 39.000 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 39.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 90.000 45.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 4.000
Andre fordringer 47.000 2.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 359.000 219.000
Sum omløpsmidler 405.000 225.000
Sum eiendeler 495.000 270.000
Sum opptjent egenkapital -180.000 -160.000
Sum egenkapital 482.000 240.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 11.000 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 29.000
Sum gjeld og egenkapital 495.000 269.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 392.000 196.000
Likviditetsgrad 1 31.2 7.8
Likviditetsgrad 2 31.2 7.8
Soliditet 97.4 89.2
Resultatgrad -3.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet -5.3 -76.2
Signatur
11.06.2020
SIGNATUR
DOMBU JON-TORE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex