Trond & Trond AS
Juridisk navn:  Trond & Trond AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23111700
Oscars Gate 30 Oscars Gate 30 Fax: 23111701
0352 Oslo 352 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 966681187
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/19/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Baker Tilly Grimsrud & Co. Ans
Regnskapsfører: Econpartner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.9%
Resultat  
  
5422.73%
Egenkapital  
  
216.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.241.000 5.949.000 9.010.000 10.697.000 28.913.000
Resultat: 2.430.000 44.000 883.000 1.184.000 4.067.000
Egenkapital: 2.747.000 867.000 860.000 1.186.000 799.000
Regnskap for  Trond & Trond AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.241.000 5.949.000 9.010.000 10.697.000 28.913.000
Driftskostnader -2.813.000 -5.909.000 -8.132.000 -9.518.000 -24.872.000
Driftsresultat 2.428.000 39.000 878.000 1.180.000 4.041.000
Finansinntekter 3.000 10.000 9.000 6.000 46.000
Finanskostnader -1.000 -5.000 -4.000 -2.000 -20.000
Finans 2.000 5.000 5.000 4.000 26.000
Resultat før skatt 2.430.000 44.000 883.000 1.184.000 4.067.000
Skattekostnad -549.000 -37.000 -209.000 -297.000 -1.030.000
Årsresultat 1.881.000 7.000 674.000 887.000 3.037.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.000 44.000 44.000 48.000 53.000
Sum omløpsmidler 3.462.000 2.527.000 4.472.000 6.157.000 7.001.000
Sum eiendeler 3.503.000 2.571.000 4.516.000 6.205.000 7.054.000
Sum opptjent egenkapital 2.547.000 667.000 660.000 986.000 599.000
Sum egenkapital 2.747.000 867.000 860.000 1.186.000 799.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 756.000 1.704.000 3.657.000 5.019.000 6.255.000
Sum gjeld og egenkapital 3.503.000 2.571.000 4.517.000 6.205.000 7.054.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 5.435.000 8.806.000 10.505.000 28.739.000
Andre inntekter 5.236.000 514.000 204.000 193.000 174.000
Driftsinntekter 5.241.000 5.949.000 9.010.000 10.697.000 28.913.000
Varekostnad -1.489.000 -3.773.000 -6.106.000 -6.222.000 -19.069.000
Lønninger -118.000 -794.000 -850.000 -2.092.000 -4.720.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.206.000 -1.342.000 -1.176.000 -1.204.000 -1.083.000
Driftskostnader -2.813.000 -5.909.000 -8.132.000 -9.518.000 -24.872.000
Driftsresultat 2.428.000 39.000 878.000 1.180.000 4.041.000
Finansinntekter 3.000 10.000 9.000 6.000 46.000
Finanskostnader -1.000 -5.000 -4.000 -2.000 -20.000
Finans 2.000 5.000 5.000 4.000 26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -500.000 -3.600.000
Årsresultat 1.881.000 7.000 674.000 887.000 3.037.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 5.000 6.000 10.000 15.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 39.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Sum anleggsmidler 41.000 44.000 44.000 48.000 53.000
Varebeholdning 1.116.000 205.000 238.000 0
Kundefordringer 60.000 0 188.000 842.000 1.349.000
Andre fordringer 657.000 325.000 25.000 284.000 8.000
Sum investeringer 71.000 70.000 68.000 68.000 67.000
Kasse, bank 2.674.000 1.016.000 3.987.000 4.726.000 5.576.000
Sum omløpsmidler 3.462.000 2.527.000 4.472.000 6.157.000 7.001.000
Sum eiendeler 3.503.000 2.571.000 4.516.000 6.205.000 7.054.000
Sum opptjent egenkapital 2.547.000 667.000 660.000 986.000 599.000
Sum egenkapital 2.747.000 867.000 860.000 1.186.000 799.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 546.000 36.000 205.000 292.000 1.026.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 45.000 51.000 72.000 816.000
Utbytte 0 -1.000.000 -500.000 -3.600.000
Annen kortsiktig gjeld 166.000 1.569.000 2.309.000 3.738.000 614.000
Sum kortsiktig gjeld 756.000 1.704.000 3.657.000 5.019.000 6.255.000
Sum gjeld og egenkapital 3.503.000 2.571.000 4.517.000 6.205.000 7.054.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.706.000 823.000 815.000 1.138.000 746.000
Likviditetsgrad 1 4.6 1.5 1.2 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 4.6 0.8 1.2 1.2 1.1
Soliditet 78.4 33.7 1 19.1 11.3
Resultatgrad 46.3 0.7 9.7 1 1
Rentedekningsgrad 2.428.0 7.8 219.5 5 202.1
Gjeldsgrad 0.3 2 4.3 4.2 7.8
Total kapitalrentabilitet 69.4 1.9 19.6 19.1 57.9
Signatur
27.09.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
02.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex