Trond Andresen Consult As
Juridisk navn:  Trond Andresen Consult As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Trond Andresen Staudeveien 25 c/o Trond Andresen Staudeveien 25 Fax:
0875 Oslo 875 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913833066
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/12/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekte As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-42.02%
Egenkapital  
  
2.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 200.000 0 0 585.000 1.291.000
Resultat: 276.000 476.000 -1.588.000 2.920.000 6.237.000
Egenkapital: 10.038.000 9.792.000 9.316.000 10.904.000 8.774.000
Regnskap for  Trond Andresen Consult As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 200.000 0 0 585.000 1.291.000
Driftskostnader -35.000 -31.000 -26.000 -36.000 -400.000
Driftsresultat 165.000 -31.000 -26.000 549.000 891.000
Finansinntekter 110.000 213.000 425.000 2.630.000 5.346.000
Finanskostnader 294.000 -1.986.000 -259.000 0
Finans 110.000 507.000 -1.561.000 2.371.000 5.346.000
Resultat før skatt 276.000 476.000 -1.588.000 2.920.000 6.237.000
Skattekostnad -30.000 0 0 -90.000 -263.000
Årsresultat 246.000 476.000 -1.588.000 2.830.000 5.974.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.926.000 8.926.000 7.582.000 6.276.000 3.494.000
Sum omløpsmidler 1.408.000 1.247.000 5.064.000 8.408.000 6.060.000
Sum eiendeler 10.334.000 10.173.000 12.646.000 14.684.000 9.554.000
Sum opptjent egenkapital 9.798.000 9.552.000 9.077.000 10.664.000 8.534.000
Sum egenkapital 10.038.000 9.792.000 9.316.000 10.904.000 8.774.000
Sum langsiktig gjeld 220.000 380.000 3.328.000 3.550.000 291.000
Sum kortsiktig gjeld 75.000 1.000 1.000 230.000 488.000
Sum gjeld og egenkapital 10.333.000 10.173.000 12.646.000 14.684.000 9.553.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 200.000 0 0 585.000 1.291.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 200.000 0 0 585.000 1.291.000
Varekostnad 0 0 0 -365.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -31.000 -26.000 -36.000 -35.000
Driftskostnader -35.000 -31.000 -26.000 -36.000 -400.000
Driftsresultat 165.000 -31.000 -26.000 549.000 891.000
Finansinntekter 110.000 213.000 425.000 2.630.000 5.346.000
Finanskostnader 294.000 -1.986.000 -259.000 0
Finans 110.000 507.000 -1.561.000 2.371.000 5.346.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -700.000
Årsresultat 246.000 476.000 -1.588.000 2.830.000 5.974.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.926.000 8.926.000 7.582.000 6.276.000 3.494.000
Sum anleggsmidler 8.926.000 8.926.000 7.582.000 6.276.000 3.494.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 5.000 4.000 0 0
Sum investeringer 0 0 1.453.000 1.453.000
Kasse, bank 1.408.000 1.242.000 5.060.000 6.954.000 4.606.000
Sum omløpsmidler 1.408.000 1.247.000 5.064.000 8.408.000 6.060.000
Sum eiendeler 10.334.000 10.173.000 12.646.000 14.684.000 9.554.000
Sum opptjent egenkapital 9.798.000 9.552.000 9.077.000 10.664.000 8.534.000
Sum egenkapital 10.038.000 9.792.000 9.316.000 10.904.000 8.774.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 220.000 380.000 3.328.000 3.550.000 291.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 30.000 0 0 90.000 263.000
Skyldig offentlige avgifter 44.000 0 0 140.000 226.000
Utbytte 0 0 0 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 75.000 1.000 1.000 230.000 488.000
Sum gjeld og egenkapital 10.333.000 10.173.000 12.646.000 14.684.000 9.553.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.333.000 1.246.000 5.063.000 8.178.000 5.572.000
Likviditetsgrad 1 18.8 1 5 36.6 12.4
Likviditetsgrad 2 18.8 1 5 36.6 12.4
Soliditet 97.1 96.3 73.7 74.3 91.8
Resultatgrad 82.5 93.8 6
Rentedekningsgrad 0.1 2.1
Gjeldsgrad 0 0.4 0.3 0.1
Total kapitalrentabilitet 2.7 1.8 3.2 21.6 65.3
Signatur
15.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex