Tromsdalen Regnskap As
Juridisk navn:  Tromsdalen Regnskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46906139
c/o Tommy Bertheussen Innlandsvegen 258 c/o Tommy Bertheussen Innlandsvegen 258 Fax:
9021 Tromsdalen 9021 Tromsdalen
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 918643044
Aksjekapital: 39.735 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/31/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkompaniet Tromsø As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.52%
Resultat  
  
-15.95%
Egenkapital  
  
51.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.254.000 3.408.000 2.790.000 1.766.000
Resultat: 685.000 815.000 444.000 160.000
Egenkapital: 715.000 471.000 684.000 343.000
Regnskap for  Tromsdalen Regnskap As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.254.000 3.408.000 2.790.000 1.766.000
Driftskostnader -2.569.000 -2.593.000 -2.347.000 -1.606.000
Driftsresultat 686.000 815.000 444.000 160.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 1.000 0 0
Resultat før skatt 685.000 815.000 444.000 160.000
Skattekostnad -151.000 -179.000 -102.000 -38.000
Årsresultat 534.000 635.000 342.000 122.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 48.000 48.000 66.000 0
Sum omløpsmidler 1.224.000 1.087.000 1.174.000 679.000
Sum eiendeler 1.272.000 1.135.000 1.240.000 679.000
Sum opptjent egenkapital 504.000 260.000 463.000 122.000
Sum egenkapital 715.000 471.000 684.000 343.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 556.000 662.000 555.000 336.000
Sum gjeld og egenkapital 1.271.000 1.135.000 1.240.000 679.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.173.000 3.341.000 2.751.000 1.734.000
Andre inntekter 81.000 67.000 40.000 32.000
Driftsinntekter 3.254.000 3.408.000 2.790.000 1.766.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -2.154.000 -2.219.000 -2.043.000 -1.431.000
Avskrivning -20.000 -18.000 -13.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -395.000 -356.000 -291.000 -175.000
Driftskostnader -2.569.000 -2.593.000 -2.347.000 -1.606.000
Driftsresultat 686.000 815.000 444.000 160.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -290.000 0 0 0
Årsresultat 534.000 635.000 342.000 122.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 48.000 48.000 66.000 0
Sum varige driftsmidler 48.000 48.000 66.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 48.000 48.000 66.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 88.000 186.000 279.000 209.000
Andre fordringer 32.000 17.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.103.000 884.000 895.000 470.000
Sum omløpsmidler 1.224.000 1.087.000 1.174.000 679.000
Sum eiendeler 1.272.000 1.135.000 1.240.000 679.000
Sum opptjent egenkapital 504.000 260.000 463.000 122.000
Sum egenkapital 715.000 471.000 684.000 343.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 1.000 0
Leverandørgjeld 4.000 3.000 1.000 0
Betalbar skatt 153.000 178.000 101.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 205.000 270.000 255.000 161.000
Utbytte -290.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 195.000 210.000 197.000 136.000
Sum kortsiktig gjeld 556.000 662.000 555.000 336.000
Sum gjeld og egenkapital 1.271.000 1.135.000 1.240.000 679.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 668.000 425.000 619.000 343.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.6 2.1 2
Likviditetsgrad 2 2.2 1.6 2.1 2
Soliditet 56.3 41.5 55.2 50.5
Resultatgrad 21.1 23.9 15.9 9.1
Rentedekningsgrad 686.0
Gjeldsgrad 0.8 1.4 0.8 1
Total kapitalrentabilitet 54.0 71.9 35.8 23.6
Signatur
14.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex