Tromsdalen Frisør As
Juridisk navn:  Tromsdalen Frisør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77637620
Fugløyvegen 32 Solstrandvegen 23 Fax:
9020 Tromsdalen 9020 Tromsdalen
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 913055330
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/19/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Trygg-Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
38.94%
Resultat  
  
-77.78%
Egenkapital  
  
62.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 867.000 624.000 941.000 1.027.000 1.074.000
Resultat: 6.000 27.000 52.000 -65.000 107.000
Egenkapital: 13.000 8.000 -19.000 -72.000 -7.000
Regnskap for  Tromsdalen Frisør As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 867.000 624.000 941.000 1.027.000 1.074.000
Driftskostnader -861.000 -589.000 -886.000 -1.091.000 -966.000
Driftsresultat 6.000 36.000 55.000 -64.000 108.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -9.000 -3.000 -1.000 -1.000
Finans 0 -9.000 -3.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 6.000 27.000 52.000 -65.000 107.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 27.000 52.000 -65.000 107.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 156.000 88.000 116.000 115.000 147.000
Sum eiendeler 156.000 88.000 116.000 115.000 147.000
Sum opptjent egenkapital -17.000 -22.000 -49.000 -102.000 -37.000
Sum egenkapital 13.000 8.000 -19.000 -72.000 -7.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 143.000 80.000 136.000 187.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 156.000 88.000 117.000 115.000 147.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 867.000 624.000 941.000 1.027.000 1.074.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 867.000 624.000 941.000 1.027.000 1.074.000
Varekostnad -95.000 -20.000 -71.000 -85.000 -73.000
Lønninger -534.000 -374.000 -526.000 -693.000 -596.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -232.000 -195.000 -289.000 -313.000 -302.000
Driftskostnader -861.000 -589.000 -886.000 -1.091.000 -966.000
Driftsresultat 6.000 36.000 55.000 -64.000 108.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -9.000 -3.000 -1.000 -1.000
Finans 0 -9.000 -3.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 27.000 52.000 -65.000 107.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 102.000 31.000 38.000 60.000 74.000
Kundefordringer 0 0 1.000 0 0
Andre fordringer 15.000 20.000 4.000 13.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 40.000 37.000 74.000 42.000 60.000
Sum omløpsmidler 156.000 88.000 116.000 115.000 147.000
Sum eiendeler 156.000 88.000 116.000 115.000 147.000
Sum opptjent egenkapital -17.000 -22.000 -49.000 -102.000 -37.000
Sum egenkapital 13.000 8.000 -19.000 -72.000 -7.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 16.000 22.000 49.000 64.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 71.000 39.000 48.000 71.000 52.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 25.000 66.000 67.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 143.000 80.000 136.000 187.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 156.000 88.000 117.000 115.000 147.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.000 8.000 -20.000 -72.000 -7.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 0.9 0.6 1.0
Likviditetsgrad 2 0.4 0.7 0.6 0.3 0.5
Soliditet 8.3 9.1 -16.2 -62.6 -4.8
Resultatgrad 0.7 5.8 5.8 -6.2 10.1
Rentedekningsgrad 4 18.3 108.0
Gjeldsgrad 1 1 -7.2 -2.6 -22.0
Total kapitalrentabilitet 3.8 40.9 4 -55.7 73.5
Signatur
10.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex