Tromsdalen Elektro AS
Juridisk navn:  Tromsdalen Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41759878
Heilovegen 6 Heilovegen 6 Fax: 92972442
9015 Tromsø 9015 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 995750090
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 6/24/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkompaniet Tromsø As
Regnskapsfører: Alt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
33.22%
Resultat  
  
260.99%
Egenkapital  
  
28.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 19.320.000 14.502.000 13.847.000 15.536.000 12.171.000
Resultat: 3.498.000 969.000 328.000 2.701.000 2.008.000
Egenkapital: 8.605.000 6.678.000 5.923.000 5.683.000 3.644.000
Regnskap for  Tromsdalen Elektro AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 19.320.000 14.502.000 13.847.000 15.536.000 12.171.000
Driftskostnader -15.830.000 -13.500.000 -13.500.000 -12.820.000 -10.140.000
Driftsresultat 3.490.000 1.002.000 348.000 2.716.000 2.032.000
Finansinntekter 37.000 33.000 33.000 14.000 30.000
Finanskostnader -29.000 -67.000 -53.000 -29.000 -54.000
Finans 8.000 -34.000 -20.000 -15.000 -24.000
Resultat før skatt 3.498.000 969.000 328.000 2.701.000 2.008.000
Skattekostnad -771.000 -213.000 -89.000 -662.000 -505.000
Årsresultat 2.727.000 755.000 239.000 2.040.000 1.503.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 601.000 571.000 518.000 593.000 127.000
Sum omløpsmidler 13.275.000 10.616.000 8.852.000 8.480.000 6.255.000
Sum eiendeler 13.876.000 11.187.000 9.370.000 9.073.000 6.382.000
Sum opptjent egenkapital 8.502.000 6.575.000 5.820.000 5.581.000 3.541.000
Sum egenkapital 8.605.000 6.678.000 5.923.000 5.683.000 3.644.000
Sum langsiktig gjeld 31.000 76.000 125.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.271.000 4.478.000 3.371.000 3.265.000 2.738.000
Sum gjeld og egenkapital 13.876.000 11.187.000 9.370.000 9.074.000 6.382.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.175.000 14.496.000 13.846.000 15.536.000 12.170.000
Andre inntekter 146.000 6.000 2.000 0 1.000
Driftsinntekter 19.320.000 14.502.000 13.847.000 15.536.000 12.171.000
Varekostnad -6.743.000 -5.097.000 -5.851.000 -4.916.000 -4.641.000
Lønninger -6.422.000 -5.846.000 -5.930.000 -5.354.000 -3.963.000
Avskrivning -115.000 -101.000 -80.000 -34.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.550.000 -2.456.000 -1.639.000 -2.516.000 -1.524.000
Driftskostnader -15.830.000 -13.500.000 -13.500.000 -12.820.000 -10.140.000
Driftsresultat 3.490.000 1.002.000 348.000 2.716.000 2.032.000
Finansinntekter 37.000 33.000 33.000 14.000 30.000
Finanskostnader -29.000 -67.000 -53.000 -29.000 -54.000
Finans 8.000 -34.000 -20.000 -15.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -800.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.727.000 755.000 239.000 2.040.000 1.503.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 331.000 194.000 138.000 227.000 62.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 266.000 361.000 330.000 305.000 29.000
Sum varige driftsmidler 266.000 361.000 330.000 305.000 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 15.000 50.000 61.000 36.000
Sum anleggsmidler 601.000 571.000 518.000 593.000 127.000
Varebeholdning 1.729.000 1.309.000 1.076.000 732.000 692.000
Kundefordringer 7.753.000 7.940.000 6.517.000 6.512.000 5.264.000
Andre fordringer 111.000 70.000 75.000 317.000 -1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.682.000 1.298.000 1.183.000 918.000 300.000
Sum omløpsmidler 13.275.000 10.616.000 8.852.000 8.480.000 6.255.000
Sum eiendeler 13.876.000 11.187.000 9.370.000 9.073.000 6.382.000
Sum opptjent egenkapital 8.502.000 6.575.000 5.820.000 5.581.000 3.541.000
Sum egenkapital 8.605.000 6.678.000 5.923.000 5.683.000 3.644.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 31.000 76.000 125.000 0
Leverandørgjeld 1.694.000 1.849.000 1.608.000 1.037.000 635.000
Betalbar skatt 908.000 270.000 0 827.000 515.000
Skyldig offentlige avgifter 1.417.000 1.616.000 1.156.000 651.000 1.093.000
Utbytte -800.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 853.000 744.000 607.000 750.000 496.000
Sum kortsiktig gjeld 5.271.000 4.478.000 3.371.000 3.265.000 2.738.000
Sum gjeld og egenkapital 13.876.000 11.187.000 9.370.000 9.074.000 6.382.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.004.000 6.138.000 5.481.000 5.215.000 3.517.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.4 2.6 2.6 2
Likviditetsgrad 2 2.2 2.1 2.3 2.4 2
Soliditet 62.0 59.7 63.2 62.6 57.1
Resultatgrad 18.1 6.9 2.5 17.5 16.7
Rentedekningsgrad 120.3 1 6.6 93.7 37.6
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.6 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 25.4 9.3 4.1 30.1 32.3
Signatur
23.11.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex