Tromsdalen Byutvikling AS
Juridisk navn:  Tromsdalen Byutvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77639105
Myrvegen 22B Myrvegen 22B Fax: 77639464
9020 Tromsdalen 9020 Tromsdalen
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 983539300
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 11/2/2001
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000
Regnskap for  Tromsdalen Byutvikling AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 402.000 402.000 402.000 402.000 402.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 1.000 1.000
Sum eiendeler 402.000 402.000 402.000 403.000 403.000
Sum opptjent egenkapital -86.000 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000
Sum egenkapital 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000
Sum langsiktig gjeld 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 402.000 402.000 402.000 402.000 402.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 397.000 397.000 397.000 397.000 397.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 402.000 402.000 402.000 402.000 402.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 1.000 1.000
Sum eiendeler 402.000 402.000 402.000 403.000 403.000
Sum opptjent egenkapital -86.000 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000
Sum egenkapital 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 402.000 402.000 402.000 402.000 402.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 1.000 1.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0 0.0
Signatur
25.02.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.02.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex