Troms Eiendom As
Juridisk navn:  Troms Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 2416 Fiolvegen 13 Fax:
9271 Tromsø 9016 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 998002451
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Itide Holding As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
18.75%
Egenkapital  
  
-38.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -13.000 -16.000 -10.000 -8.000 -6.000
Egenkapital: -43.000 -31.000 -15.000 -5.000 3.000
Regnskap for  Troms Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -16.000 -10.000 -8.000 -6.000
Driftsresultat -13.000 -16.000 -10.000 -8.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -13.000 -16.000 -10.000 -8.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -16.000 -10.000 -8.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.000 5.000 1.000 6.000 4.000
Sum eiendeler 3.000 5.000 1.000 6.000 4.000
Sum opptjent egenkapital -79.000 -67.000 -51.000 -41.000 -33.000
Sum egenkapital -43.000 -31.000 -15.000 -5.000 3.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 1.000 11.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 46.000 36.000 15.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.000 6.000 1.000 6.000 4.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -16.000 -10.000 -8.000 -6.000
Driftskostnader -13.000 -16.000 -10.000 -8.000 -6.000
Driftsresultat -13.000 -16.000 -10.000 -8.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -16.000 -10.000 -8.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 5.000 1.000 6.000 4.000
Sum omløpsmidler 3.000 5.000 1.000 6.000 4.000
Sum eiendeler 3.000 5.000 1.000 6.000 4.000
Sum opptjent egenkapital -79.000 -67.000 -51.000 -41.000 -33.000
Sum egenkapital -43.000 -31.000 -15.000 -5.000 3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 25.000 15.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 1.000 11.000 1.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 21.000 15.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 46.000 36.000 15.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.000 6.000 1.000 6.000 4.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -43.000 -31.000 -14.000 6.000 4.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0 0
Soliditet -1433.3 -516.7 - -83.3 7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.2 -1.1 -2.2 0.3
Total kapitalrentabilitet -433.3 -266.7 - -133.3
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex