Troms Byggmontering AS
Juridisk navn:  Troms Byggmontering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77651572
Postboks 2082 Alkevegen 10 Fax: 77651573
9266 Tromsø 9015 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 985638012
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 3/10/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Alfa Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskapspartneren Tromsø As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.54%
Resultat  
  
196.91%
Egenkapital  
  
0.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 62.902.000 59.600.000 64.875.000 62.976.000 55.297.000
Resultat: 7.491.000 2.523.000 9.319.000 4.747.000 7.331.000
Egenkapital: 5.609.000 5.605.000 3.641.000 2.423.000 2.299.000
Regnskap for  Troms Byggmontering AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 62.902.000 59.600.000 64.875.000 62.976.000 55.297.000
Driftskostnader -55.422.000 -57.090.000 -55.594.000 -58.187.000 -47.956.000
Driftsresultat 7.479.000 2.510.000 9.282.000 4.789.000 7.341.000
Finansinntekter 31.000 28.000 60.000 18.000 10.000
Finanskostnader -19.000 -15.000 -23.000 -60.000 -21.000
Finans 12.000 13.000 37.000 -42.000 -11.000
Resultat før skatt 7.491.000 2.523.000 9.319.000 4.747.000 7.331.000
Skattekostnad -1.650.000 -559.000 -2.106.000 -1.128.000 -1.812.000
Årsresultat 5.842.000 1.964.000 7.212.000 3.620.000 5.518.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 554.000 720.000 475.000 401.000 530.000
Sum omløpsmidler 25.703.000 14.478.000 19.694.000 14.904.000 16.241.000
Sum eiendeler 26.257.000 15.198.000 20.169.000 15.305.000 16.771.000
Sum opptjent egenkapital 5.503.000 5.499.000 3.535.000 2.317.000 2.193.000
Sum egenkapital 5.609.000 5.605.000 3.641.000 2.423.000 2.299.000
Sum langsiktig gjeld 707.000 546.000 888.000 396.000 725.000
Sum kortsiktig gjeld 19.941.000 9.046.000 15.639.000 12.486.000 13.747.000
Sum gjeld og egenkapital 26.257.000 15.197.000 20.168.000 15.305.000 16.771.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 64.409.000 58.411.000 64.875.000 62.976.000 55.187.000
Andre inntekter -1.507.000 1.189.000 0 0 110.000
Driftsinntekter 62.902.000 59.600.000 64.875.000 62.976.000 55.297.000
Varekostnad -33.663.000 -34.422.000 -33.909.000 -39.228.000 -30.038.000
Lønninger -17.220.000 -17.896.000 -16.461.000 -14.250.000 -12.292.000
Avskrivning -231.000 -225.000 -136.000 -146.000 -170.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.308.000 -4.547.000 -5.088.000 -4.563.000 -5.456.000
Driftskostnader -55.422.000 -57.090.000 -55.594.000 -58.187.000 -47.956.000
Driftsresultat 7.479.000 2.510.000 9.282.000 4.789.000 7.341.000
Finansinntekter 31.000 28.000 60.000 18.000 10.000
Finanskostnader -19.000 -15.000 -23.000 -60.000 -21.000
Finans 12.000 13.000 37.000 -42.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -5.800.000 0 -5.974.000 0 -1.500.000
Årsresultat 5.842.000 1.964.000 7.212.000 3.620.000 5.518.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 5.000 22.000 38.000 54.000 80.000
Driftsløsøre 529.000 638.000 337.000 217.000 270.000
Sum varige driftsmidler 534.000 660.000 375.000 271.000 350.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 60.000 100.000 130.000 180.000
Sum anleggsmidler 554.000 720.000 475.000 401.000 530.000
Varebeholdning 786.000 624.000 611.000 766.000 401.000
Kundefordringer 14.899.000 9.888.000 9.834.000 9.797.000 11.288.000
Andre fordringer 134.000 155.000 182.000 436.000 337.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.884.000 3.811.000 9.066.000 3.904.000 4.216.000
Sum omløpsmidler 25.703.000 14.478.000 19.694.000 14.904.000 16.241.000
Sum eiendeler 26.257.000 15.198.000 20.169.000 15.305.000 16.771.000
Sum opptjent egenkapital 5.503.000 5.499.000 3.535.000 2.317.000 2.193.000
Sum egenkapital 5.609.000 5.605.000 3.641.000 2.423.000 2.299.000
Sum avsetninger til forpliktelser 707.000 546.000 888.000 396.000 725.000
Gjeld til kredittinstitutt 144.000 92.000 174.000 4.644.000 5.086.000
Sum langsiktig gjeld 707.000 546.000 888.000 396.000 725.000
Leverandørgjeld 3.696.000 3.463.000 3.350.000 3.793.000 4.122.000
Betalbar skatt 1.478.000 901.000 1.608.000 353.000 32.000
Skyldig offentlige avgifter 3.454.000 2.289.000 2.304.000 1.742.000 1.648.000
Utbytte -5.800.000 0 -5.974.000 0 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 5.369.000 2.302.000 2.229.000 1.954.000 1.358.000
Sum kortsiktig gjeld 19.941.000 9.046.000 15.639.000 12.486.000 13.747.000
Sum gjeld og egenkapital 26.257.000 15.197.000 20.168.000 15.305.000 16.771.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.762.000 5.432.000 4.055.000 2.418.000 2.494.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.6 1.3 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 1.2 1.1 1.2
Soliditet 21.4 36.9 18.1 15.8 13.7
Resultatgrad 11.9 4.2 14.3 7.6 13.3
Rentedekningsgrad 393.6 167.3 403.6 79.8 349.6
Gjeldsgrad 3.7 1.7 4.5 5.3 6.3
Total kapitalrentabilitet 28.6 16.7 46.3 31.4 43.8
Signatur
13.05.2020
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex