Troms Blikkenslager As
Juridisk navn:  Troms Blikkenslager As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Moan 47 Moan 47 Fax:
9151 Storslett 9151 Storslett
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordreisa
Org.nr: 917338477
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/25/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.48%
Resultat  
  
39.66%
Egenkapital  
  
-45.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 697.000 1.171.000 1.393.000 738.000 204.000
Resultat: -35.000 -58.000 34.000 51.000 27.000
Egenkapital: 42.000 77.000 105.000 72.000 21.000
Regnskap for  Troms Blikkenslager As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 697.000 1.171.000 1.393.000 738.000 204.000
Driftskostnader -705.000 -1.223.000 -1.358.000 -687.000 -177.000
Driftsresultat -7.000 -52.000 34.000 51.000 27.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -27.000 -6.000 -1.000 0 0
Finans -27.000 -6.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt -35.000 -58.000 34.000 51.000 27.000
Skattekostnad 0 0 0 -7.000
Årsresultat -35.000 -58.000 34.000 51.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 53.000 85.000 16.000 16.000 4.000
Sum omløpsmidler 206.000 255.000 293.000 253.000 42.000
Sum eiendeler 259.000 340.000 309.000 269.000 46.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 47.000 105.000 72.000 21.000
Sum egenkapital 42.000 77.000 105.000 72.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 86.000 86.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 131.000 177.000 204.000 198.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 259.000 340.000 309.000 270.000 46.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 697.000 1.171.000 1.392.000 738.000 204.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 697.000 1.171.000 1.393.000 738.000 204.000
Varekostnad -313.000 -388.000 -562.000 -285.000 -82.000
Lønninger -151.000 -642.000 -618.000 -234.000 -49.000
Avskrivning -32.000 -17.000 -3.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -209.000 -176.000 -175.000 -168.000 -46.000
Driftskostnader -705.000 -1.223.000 -1.358.000 -687.000 -177.000
Driftsresultat -7.000 -52.000 34.000 51.000 27.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -27.000 -6.000 -1.000 0 0
Finans -27.000 -6.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 -58.000 34.000 51.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 53.000 85.000 16.000 16.000 4.000
Sum varige driftsmidler 53.000 85.000 16.000 16.000 4.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 53.000 85.000 16.000 16.000 4.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 81.000 170.000 44.000 149.000 32.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 126.000 86.000 249.000 105.000 10.000
Sum omløpsmidler 206.000 255.000 293.000 253.000 42.000
Sum eiendeler 259.000 340.000 309.000 269.000 46.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 47.000 105.000 72.000 21.000
Sum egenkapital 42.000 77.000 105.000 72.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 86.000 86.000 0 0 0
Leverandørgjeld -50.000 -26.000 36.000 57.000 9.000
Betalbar skatt 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 9.000 40.000 67.000 51.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 165.000 156.000 94.000 83.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 131.000 177.000 204.000 198.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 259.000 340.000 309.000 270.000 46.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 75.000 78.000 89.000 55.000 17.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1.4 1.3 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 1.4 1.3 1.7
Soliditet 16.2 22.6 3 26.7 45.7
Resultatgrad -1.0 -4.4 2.4 6.9 13.2
Rentedekningsgrad -0.3 -8.7 3
Gjeldsgrad 5.2 3.4 1.9 2.8 1.2
Total kapitalrentabilitet -2.7 -15.3 1 18.9 58.7
Signatur
20.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
20.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex