Trofé Holding As
Juridisk navn:  Trofé Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61222450
Postboks 168 Gudbrandsdalsvegen 196 Fax: 61260343
2601 Lillehammer 2619 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 925480150
Aksjekapital: 2.900.000 NOK
Etableringsdato: 6/24/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kantall As
Utvikling:
Omsetning  
  
26.84%
Resultat  
  
642.7%
Egenkapital  
  
7.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.277.000 8.891.000 13.495.000 13.319.000 13.631.000
Resultat: 661.000 89.000 -90.000 146.000 133.000
Egenkapital: 7.705.000 7.182.000 7.105.000 7.181.000 7.219.000
Regnskap for  Trofé Holding As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.277.000 8.891.000 13.495.000 13.319.000 13.631.000
Driftskostnader -11.188.000 -9.386.000 -13.783.000 -13.779.000 -14.207.000
Driftsresultat 89.000 -495.000 -288.000 -460.000 -576.000
Finansinntekter 1.030.000 727.000 350.000 740.000 820.000
Finanskostnader -458.000 -143.000 -153.000 -134.000 -111.000
Finans 572.000 584.000 197.000 606.000 709.000
Resultat før skatt 661.000 89.000 -90.000 146.000 133.000
Skattekostnad -137.000 -12.000 15.000 -184.000 -164.000
Årsresultat 523.000 77.000 -76.000 -38.000 -31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.418.000 7.533.000 7.216.000 7.554.000 8.181.000
Sum omløpsmidler 1.957.000 6.020.000 5.862.000 6.224.000 5.768.000
Sum eiendeler 11.375.000 13.553.000 13.078.000 13.778.000 13.949.000
Sum opptjent egenkapital 4.805.000 4.282.000 4.205.000 4.281.000 4.319.000
Sum egenkapital 7.705.000 7.182.000 7.105.000 7.181.000 7.219.000
Sum langsiktig gjeld 2.919.000 3.253.000 3.239.000 3.240.000 3.647.000
Sum kortsiktig gjeld 751.000 3.118.000 2.734.000 3.358.000 3.083.000
Sum gjeld og egenkapital 11.375.000 13.553.000 13.078.000 13.779.000 13.949.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.461.000 8.723.000 13.495.000 13.319.000 13.601.000
Andre inntekter 816.000 168.000 0 0 30.000
Driftsinntekter 11.277.000 8.891.000 13.495.000 13.319.000 13.631.000
Varekostnad -6.251.000 -3.967.000 -6.366.000 -6.798.000 -6.727.000
Lønninger -2.764.000 -3.032.000 -4.554.000 -4.378.000 -5.097.000
Avskrivning -54.000 -171.000 -267.000 -318.000 -151.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.119.000 -2.216.000 -2.596.000 -2.285.000 -2.232.000
Driftskostnader -11.188.000 -9.386.000 -13.783.000 -13.779.000 -14.207.000
Driftsresultat 89.000 -495.000 -288.000 -460.000 -576.000
Finansinntekter 1.030.000 727.000 350.000 740.000 820.000
Finanskostnader -458.000 -143.000 -153.000 -134.000 -111.000
Finans 572.000 584.000 197.000 606.000 709.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 523.000 77.000 -76.000 -38.000 -31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.082.000 3.220.000 3.231.000 3.217.000 3.401.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 55.000 0
Driftsløsøre 206.000 376.000 521.000 675.000
Sum varige driftsmidler 206.000 376.000 577.000 675.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.336.000 4.108.000 3.608.000 3.761.000 4.105.000
Sum anleggsmidler 9.418.000 7.533.000 7.216.000 7.554.000 8.181.000
Varebeholdning 129.000 2.794.000 2.784.000 2.757.000 2.765.000
Kundefordringer 967.000 948.000 1.356.000 1.009.000
Andre fordringer 53.000 56.000 63.000 262.000 1.578.000
Sum investeringer 174.000 151.000 142.000 156.000 172.000
Kasse, bank 14.000 270.000 308.000 136.000 244.000
Sum omløpsmidler 1.957.000 6.020.000 5.862.000 6.224.000 5.768.000
Sum eiendeler 11.375.000 13.553.000 13.078.000 13.778.000 13.949.000
Sum opptjent egenkapital 4.805.000 4.282.000 4.205.000 4.281.000 4.319.000
Sum egenkapital 7.705.000 7.182.000 7.105.000 7.181.000 7.219.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 518.000 1.886.000 1.313.000 1.230.000 1.350.000
Sum langsiktig gjeld 2.919.000 3.253.000 3.239.000 3.240.000 3.647.000
Leverandørgjeld 234.000 498.000 360.000 1.026.000 626.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 348.000 596.000 620.000 612.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 386.000 464.000 482.000 495.000
Sum kortsiktig gjeld 751.000 3.118.000 2.734.000 3.358.000 3.083.000
Sum gjeld og egenkapital 11.375.000 13.553.000 13.078.000 13.779.000 13.949.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.206.000 2.902.000 3.128.000 2.866.000 2.685.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.9 2.1 1 1
Likviditetsgrad 2 2.4 1.0 1.1 1 1
Soliditet 67.7 53.0 54.3 52.1 51.8
Resultatgrad 0.8 -5.6 -2.1 -3.5 -4.2
Rentedekningsgrad 0.2 -3.5 -1.9 -3.4 -5.2
Gjeldsgrad 0.5 0.9 0.8 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 9.8 1.7 0.5 2 1.7
Signatur
04.08.2022
ADMINISTRERENDE DIREKTØR.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex