Treotham as
Juridisk navn:  Treotham AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66778320
Postboks 176 Olav Brunborgs Vei 27 Fax: 66778329
1377 Billingstad 1396 Billingstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 850927472
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/4/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Halfdan Nitter AS
Regnskapsfører: Soliditet As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.93%
Resultat  
  
75.86%
Egenkapital  
  
-3.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.043.000 10.040.000 11.523.000 10.085.000 11.582.000
Resultat: -91.000 -377.000 47.000 3.000 125.000
Egenkapital: 2.551.000 2.649.000 2.943.000 3.111.000 3.314.000
Regnskap for  Treotham as
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.043.000 10.040.000 11.523.000 10.085.000 11.582.000
Driftskostnader -9.096.000 -10.409.000 -11.443.000 -10.023.000 -11.502.000
Driftsresultat -53.000 -369.000 80.000 62.000 80.000
Finansinntekter 47.000 37.000 19.000 12.000 80.000
Finanskostnader -87.000 -46.000 -52.000 -71.000 -34.000
Finans -40.000 -9.000 -33.000 -59.000 46.000
Resultat før skatt -91.000 -377.000 47.000 3.000 125.000
Skattekostnad -7.000 83.000 -15.000 -5.000 -37.000
Årsresultat -98.000 -294.000 32.000 -2.000 88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 451.000 773.000 821.000 971.000 820.000
Sum omløpsmidler 3.538.000 3.948.000 4.396.000 4.581.000 4.167.000
Sum eiendeler 3.989.000 4.721.000 5.217.000 5.552.000 4.987.000
Sum opptjent egenkapital 2.451.000 2.549.000 2.843.000 3.011.000 3.214.000
Sum egenkapital 2.551.000 2.649.000 2.943.000 3.111.000 3.314.000
Sum langsiktig gjeld 66.000 124.000 184.000 248.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 1.373.000 1.949.000 2.089.000 2.194.000 1.533.000
Sum gjeld og egenkapital 3.990.000 4.722.000 5.216.000 5.553.000 4.987.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.963.000 10.040.000 11.523.000 10.085.000 11.582.000
Andre inntekter 80.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.043.000 10.040.000 11.523.000 10.085.000 11.582.000
Varekostnad -5.099.000 -5.157.000 -6.214.000 -5.189.000 -6.454.000
Lønninger -2.402.000 -3.501.000 -3.536.000 -3.165.000 -3.430.000
Avskrivning -112.000 -131.000 -135.000 -141.000 -110.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.483.000 -1.620.000 -1.558.000 -1.528.000 -1.508.000
Driftskostnader -9.096.000 -10.409.000 -11.443.000 -10.023.000 -11.502.000
Driftsresultat -53.000 -369.000 80.000 62.000 80.000
Finansinntekter 47.000 37.000 19.000 12.000 80.000
Finanskostnader -87.000 -46.000 -52.000 -71.000 -34.000
Finans -40.000 -9.000 -33.000 -59.000 46.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -200.000 0
Årsresultat -98.000 -294.000 32.000 -2.000 88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 155.000 162.000 79.000 95.000 105.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 296.000 488.000 618.000 753.000 591.000
Sum varige driftsmidler 296.000 488.000 618.000 753.000 591.000
Sum finansielle anleggsmidler 123.000 123.000 123.000 123.000
Sum anleggsmidler 451.000 773.000 821.000 971.000 820.000
Varebeholdning 1.956.000 2.051.000 1.753.000 1.854.000 1.654.000
Kundefordringer 1.105.000 1.146.000 1.791.000 2.321.000 1.220.000
Andre fordringer 136.000 113.000 152.000 149.000 109.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 341.000 638.000 700.000 258.000 1.185.000
Sum omløpsmidler 3.538.000 3.948.000 4.396.000 4.581.000 4.167.000
Sum eiendeler 3.989.000 4.721.000 5.217.000 5.552.000 4.987.000
Sum opptjent egenkapital 2.451.000 2.549.000 2.843.000 3.011.000 3.214.000
Sum egenkapital 2.551.000 2.649.000 2.943.000 3.111.000 3.314.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 66.000 124.000 184.000 248.000 140.000
Leverandørgjeld 413.000 480.000 705.000 656.000 551.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 453.000 542.000 612.000 720.000 343.000
Utbytte 0 -200.000 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 506.000 927.000 572.000 617.000 639.000
Sum kortsiktig gjeld 1.373.000 1.949.000 2.089.000 2.194.000 1.533.000
Sum gjeld og egenkapital 3.990.000 4.722.000 5.216.000 5.553.000 4.987.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.165.000 1.999.000 2.307.000 2.387.000 2.634.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2 2.1 2.1 2.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1 1.3 1.2 1.6
Soliditet 63.9 56.1 56.4 5 66.5
Resultatgrad -0.6 -3.7 0.7 0.6 0.7
Rentedekningsgrad -0.6 1.5 0.9 2.4
Gjeldsgrad 0.6 0.8 0.8 0.8 0.5
Total kapitalrentabilitet -0.2 1.9 1.3 3.2
Signatur
01.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.03.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex