Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tre Holding As
Juridisk navn:  Tre Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Jessheim Storsenter Storgata 6 Fax:
2050 Jessheim 2050 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 997149211
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 7/5/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Regnskapstjenester Eidsvoll As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.19%
Resultat  
  
3540%
Egenkapital  
  
23.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.534.000 6.484.000 6.757.000 2.375.000 1.135.000
Resultat: 1.638.000 45.000 2.165.000 3.529.000 74.000
Egenkapital: 6.767.000 5.467.000 5.433.000 3.765.000 1.084.000
Regnskap for  Tre Holding As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.534.000 6.484.000 6.757.000 2.375.000 1.135.000
Driftskostnader -6.267.000 -6.435.000 -4.593.000 -1.371.000 -1.267.000
Driftsresultat 1.267.000 48.000 2.163.000 1.003.000 -132.000
Finansinntekter 502.000 0 2.000 2.526.000 226.000
Finanskostnader -131.000 -3.000 0 0 -20.000
Finans 371.000 -3.000 2.000 2.526.000 206.000
Resultat før skatt 1.638.000 45.000 2.165.000 3.529.000 74.000
Skattekostnad -338.000 -10.000 -498.000 -848.000 3.000
Årsresultat 1.300.000 34.000 1.667.000 2.681.000 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.901.000 5.996.000 4.530.000 4.597.000 1.406.000
Sum omløpsmidler 8.995.000 6.158.000 4.963.000 5.297.000 1.326.000
Sum eiendeler 16.896.000 12.154.000 9.493.000 9.894.000 2.732.000
Sum opptjent egenkapital 6.167.000 4.867.000 4.833.000 3.165.000 484.000
Sum egenkapital 6.767.000 5.467.000 5.433.000 3.765.000 1.084.000
Sum langsiktig gjeld 54.000 0 2.000 6.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 10.075.000 6.688.000 4.058.000 6.123.000 1.637.000
Sum gjeld og egenkapital 16.896.000 12.155.000 9.493.000 9.894.000 2.731.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 1.235.000 1.135.000
Andre inntekter 7.534.000 6.484.000 6.757.000 1.140.000 0
Driftsinntekter 7.534.000 6.484.000 6.757.000 2.375.000 1.135.000
Varekostnad -3.887.000 -4.052.000 -2.261.000 0 0
Lønninger -1.271.000 -1.401.000 -1.530.000 -669.000 -783.000
Avskrivning -84.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.025.000 -945.000 -765.000 -665.000 -447.000
Driftskostnader -6.267.000 -6.435.000 -4.593.000 -1.371.000 -1.267.000
Driftsresultat 1.267.000 48.000 2.163.000 1.003.000 -132.000
Finansinntekter 502.000 0 2.000 2.526.000 226.000
Finanskostnader -131.000 -3.000 0 0 -20.000
Finans 371.000 -3.000 2.000 2.526.000 206.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.300.000 34.000 1.667.000 2.681.000 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.073.000 37.000 75.000 112.000 149.000
Sum varige driftsmidler 1.073.000 37.000 75.000 112.000 149.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.828.000 5.955.000 4.455.000 4.485.000 1.257.000
Sum anleggsmidler 7.901.000 5.996.000 4.530.000 4.597.000 1.406.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.533.000 413.000 0 1.506.000 0
Andre fordringer 2.002.000 958.000 1.040.000 551.000 1.282.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.060.000 543.000 227.000 22.000 44.000
Sum omløpsmidler 8.995.000 6.158.000 4.963.000 5.297.000 1.326.000
Sum eiendeler 16.896.000 12.154.000 9.493.000 9.894.000 2.732.000
Sum opptjent egenkapital 6.167.000 4.867.000 4.833.000 3.165.000 484.000
Sum egenkapital 6.767.000 5.467.000 5.433.000 3.765.000 1.084.000
Sum avsetninger til forpliktelser 54.000 0 2.000 6.000 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.703.000 3.961.000 3.108.000 5.259.000 0
Sum langsiktig gjeld 54.000 0 2.000 6.000 10.000
Leverandørgjeld 1.668.000 1.657.000 69.000 144.000 28.000
Betalbar skatt 16.000 502.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 376.000 108.000 107.000 16.000 96.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.327.000 946.000 272.000 703.000 1.513.000
Sum kortsiktig gjeld 10.075.000 6.688.000 4.058.000 6.123.000 1.637.000
Sum gjeld og egenkapital 16.896.000 12.155.000 9.493.000 9.894.000 2.731.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.080.000 -530.000 905.000 -826.000 -311.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1.2 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1.2 0.9 0.8
Soliditet 40.1 4 57.2 38.1 39.7
Resultatgrad 16.8 0.7 3 42.2 -11.6
Rentedekningsgrad 9.7 1 -6.6
Gjeldsgrad 1.5 1.2 0.7 1.6 1.5
Total kapitalrentabilitet 10.5 0.4 22.8 35.7 3.4
Signatur
27.03.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex