Transport & Renhold As
Juridisk navn:  Transport & Renhold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lingelemveien 59 Lingelemveien 59 Fax:
3225 Sandefjord 3225 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 921452748
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/9/2018 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-36%
Resultat  
  
83.33%
Egenkapital  
  
-27.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 224.000 350.000 83.000
Resultat: -8.000 -48.000 2.000
Egenkapital: -28.000 -22.000 27.000
Regnskap for  Transport & Renhold As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 224.000 350.000 83.000
Driftskostnader -225.000 -390.000 -81.000
Driftsresultat -1.000 -40.000 3.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -6.000 -8.000 -1.000
Finans -6.000 -8.000 -1.000
Resultat før skatt -8.000 -48.000 2.000
Skattekostnad 2.000 0 0
Årsresultat -6.000 -48.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 130.000 174.000 218.000
Sum omløpsmidler -26.000 38.000 -1.000
Sum eiendeler 104.000 212.000 217.000
Sum opptjent egenkapital -52.000 -46.000 3.000
Sum egenkapital -28.000 -22.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 100.000 131.000 0
Sum kortsiktig gjeld 32.000 102.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 104.000 211.000 217.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 224.000 350.000 83.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 224.000 350.000 83.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -152.000 -294.000 -36.000
Avskrivning -45.000 -44.000 -4.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -52.000 -41.000
Driftskostnader -225.000 -390.000 -81.000
Driftsresultat -1.000 -40.000 3.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -6.000 -8.000 -1.000
Finans -6.000 -8.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -6.000 -48.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 0 1.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 174.000 0
Driftsløsøre 128.000 0 218.000
Sum varige driftsmidler 128.000 174.000 218.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 130.000 174.000 218.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 26.000 27.000 16.000
Andre fordringer -59.000 0 -34.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 7.000 11.000 16.000
Sum omløpsmidler -26.000 38.000 -1.000
Sum eiendeler 104.000 212.000 217.000
Sum opptjent egenkapital -52.000 -46.000 3.000
Sum egenkapital -28.000 -22.000 27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 158.000
Sum langsiktig gjeld 100.000 131.000 0
Leverandørgjeld 1.000 0 3.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 24.000 25.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 78.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 32.000 102.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 104.000 211.000 217.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -58.000 -64.000 -191.000
Likviditetsgrad 1 -0.8 0.4
Likviditetsgrad 2 -0.8 0.4
Soliditet -26.9 -10.4 12.4
Resultatgrad -0.4 -11.4 3.6
Rentedekningsgrad -0.2 3
Gjeldsgrad -4.7 -10.6 7
Total kapitalrentabilitet -1.0 1.4
Signatur
26.09.2018
Prokurister
26.09.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex