Transport & Maskin AS
Juridisk navn:  Transport & Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55244888
Hunstadsvingen 11F Hunstadsvingen 11F Fax: 55244889
5053 Bergen 5053 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 886327382
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11/24/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Godt Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.62%
Resultat  
  
39.06%
Egenkapital  
  
66.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.472.000 3.529.000 3.656.000 2.840.000 3.125.000
Resultat: 356.000 256.000 706.000 26.000 -43.000
Egenkapital: -142.000 -420.000 -619.000 -1.155.000 -1.160.000
Regnskap for  Transport & Maskin AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.472.000 3.529.000 3.656.000 2.840.000 3.125.000
Driftskostnader -3.116.000 -3.272.000 -2.950.000 -2.814.000 -3.169.000
Driftsresultat 356.000 256.000 707.000 26.000 -43.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 356.000 256.000 706.000 26.000 -43.000
Skattekostnad -78.000 -56.000 -171.000 -22.000 -7.000
Årsresultat 278.000 199.000 536.000 5.000 -50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 201.000 247.000 223.000 362.000 370.000
Sum omløpsmidler 1.591.000 1.376.000 1.288.000 864.000 1.009.000
Sum eiendeler 1.792.000 1.623.000 1.511.000 1.226.000 1.379.000
Sum opptjent egenkapital -242.000 -520.000 -719.000 -1.255.000 -1.260.000
Sum egenkapital -142.000 -420.000 -619.000 -1.155.000 -1.160.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.934.000 2.043.000 2.130.000 2.380.000 2.539.000
Sum gjeld og egenkapital 1.792.000 1.623.000 1.511.000 1.225.000 1.379.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.472.000 3.529.000 3.169.000 2.840.000 3.115.000
Andre inntekter 0 0 487.000 0 10.000
Driftsinntekter 3.472.000 3.529.000 3.656.000 2.840.000 3.125.000
Varekostnad -16.000 -20.000 0 12.000 -36.000
Lønninger -1.471.000 -1.451.000 -1.462.000 -1.407.000 -1.422.000
Avskrivning -50.000 -20.000 -5.000 -4.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.579.000 -1.781.000 -1.483.000 -1.415.000 -1.711.000
Driftskostnader -3.116.000 -3.272.000 -2.950.000 -2.814.000 -3.169.000
Driftsresultat 356.000 256.000 707.000 26.000 -43.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 278.000 199.000 536.000 5.000 -50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 43.000 122.000 178.000 348.000 370.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 158.000 125.000 45.000 13.000 0
Sum varige driftsmidler 158.000 125.000 45.000 13.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 201.000 247.000 223.000 362.000 370.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 424.000 294.000 290.000 465.000 380.000
Andre fordringer 202.000 235.000 341.000 94.000 194.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 964.000 848.000 656.000 305.000 435.000
Sum omløpsmidler 1.591.000 1.376.000 1.288.000 864.000 1.009.000
Sum eiendeler 1.792.000 1.623.000 1.511.000 1.226.000 1.379.000
Sum opptjent egenkapital -242.000 -520.000 -719.000 -1.255.000 -1.260.000
Sum egenkapital -142.000 -420.000 -619.000 -1.155.000 -1.160.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 126.000 132.000 174.000 108.000 132.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 195.000 171.000 101.000 162.000 172.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.613.000 1.740.000 1.855.000 2.111.000 2.235.000
Sum kortsiktig gjeld 1.934.000 2.043.000 2.130.000 2.380.000 2.539.000
Sum gjeld og egenkapital 1.792.000 1.623.000 1.511.000 1.225.000 1.379.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -343.000 -667.000 -842.000 -1.516.000 -1.530.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 0.6 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.6 0.4 0.4
Soliditet -7.9 -25.9 -94.3 -84.1
Resultatgrad 10.3 7.3 19.3 0.9 -1.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -13.6 -4.9 -3.4 -2.1 -2.2
Total kapitalrentabilitet 19.9 15.8 46.8 2.1 -3.1
Signatur
20.02.2018
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.10.2015
Prokura
Bjørvik Atle
Bjørvik Linda
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex