Transport Data Systems AS
Juridisk navn:  Transport Data Systems AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92868928
Postboks 282 Nye Vakås vei 80 Fax: 66981011
1379 Nesbru 1395 Hvalstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 981369432
Aksjekapital: 6.978.600 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 9/28/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.61%
Resultat  
  
-137.82%
Egenkapital  
  
-31.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 22.252.000 23.086.000 21.895.000 17.002.000 17.599.000
Resultat: -1.398.000 3.696.000 1.963.000 920.000 -1.151.000
Egenkapital: 8.363.000 12.186.000 10.075.000 9.942.000 9.148.000
Regnskap for  Transport Data Systems AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 22.252.000 23.086.000 21.895.000 17.002.000 17.599.000
Driftskostnader -20.466.000 -20.266.000 -19.798.000 -15.917.000 -18.836.000
Driftsresultat 1.786.000 2.819.000 2.097.000 1.086.000 -1.237.000
Finansinntekter 74.000 1.633.000 114.000 172.000 542.000
Finanskostnader -3.258.000 -757.000 -248.000 -339.000 -455.000
Finans -3.184.000 876.000 -134.000 -167.000 87.000
Resultat før skatt -1.398.000 3.696.000 1.963.000 920.000 -1.151.000
Skattekostnad -64.000 -381.000 -426.000 -126.000 417.000
Årsresultat -1.462.000 3.315.000 1.537.000 793.000 -733.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.356.000 12.425.000 13.389.000 12.339.000 13.139.000
Sum omløpsmidler 6.749.000 7.164.000 6.858.000 8.865.000 9.338.000
Sum eiendeler 14.105.000 19.589.000 20.247.000 21.204.000 22.477.000
Sum opptjent egenkapital 1.614.000 5.438.000 3.180.000 2.981.000 2.188.000
Sum egenkapital 8.363.000 12.186.000 10.075.000 9.942.000 9.148.000
Sum langsiktig gjeld 733.000 1.533.000 3.333.000 3.745.000
Sum kortsiktig gjeld 5.742.000 6.669.000 8.638.000 7.929.000 9.584.000
Sum gjeld og egenkapital 14.105.000 19.589.000 20.247.000 21.204.000 22.478.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.060.000 22.586.000 21.241.000 16.382.000 17.060.000
Andre inntekter 191.000 500.000 655.000 620.000 539.000
Driftsinntekter 22.252.000 23.086.000 21.895.000 17.002.000 17.599.000
Varekostnad -5.924.000 -5.642.000 -6.513.000 -4.789.000 -5.290.000
Lønninger -9.530.000 -9.442.000 -8.199.000 -7.361.000 -10.025.000
Avskrivning -1.827.000 -1.684.000 -760.000 -822.000 -409.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.185.000 -3.498.000 -4.326.000 -2.945.000 -3.112.000
Driftskostnader -20.466.000 -20.266.000 -19.798.000 -15.917.000 -18.836.000
Driftsresultat 1.786.000 2.819.000 2.097.000 1.086.000 -1.237.000
Finansinntekter 74.000 1.633.000 114.000 172.000 542.000
Finanskostnader -3.258.000 -757.000 -248.000 -339.000 -455.000
Finans -3.184.000 876.000 -134.000 -167.000 87.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.362.000 -1.012.000 -1.327.000 0 0
Årsresultat -1.462.000 3.315.000 1.537.000 793.000 -733.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.230.000 5.494.000 5.452.000 5.978.000 6.388.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.125.000 2.931.000 3.461.000 861.000 1.251.000
Sum varige driftsmidler 2.125.000 2.931.000 3.461.000 861.000 1.251.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000.000 4.475.000 5.500.000 5.500.000
Sum anleggsmidler 7.356.000 12.425.000 13.389.000 12.339.000 13.139.000
Varebeholdning 1.288.000 1.353.000 2.043.000 2.524.000 2.464.000
Kundefordringer 3.119.000 2.322.000 2.665.000 2.872.000 3.341.000
Andre fordringer 1.582.000 2.803.000 1.438.000 2.853.000 2.819.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 761.000 686.000 711.000 617.000 714.000
Sum omløpsmidler 6.749.000 7.164.000 6.858.000 8.865.000 9.338.000
Sum eiendeler 14.105.000 19.589.000 20.247.000 21.204.000 22.477.000
Sum opptjent egenkapital 1.614.000 5.438.000 3.180.000 2.981.000 2.188.000
Sum egenkapital 8.363.000 12.186.000 10.075.000 9.942.000 9.148.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 802.000 1.958.000 2.609.000 2.756.000 3.207.000
Sum langsiktig gjeld 733.000 1.533.000 3.333.000 3.745.000
Leverandørgjeld 1.015.000 1.293.000 2.514.000 1.308.000 795.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.587.000 1.149.000 1.075.000 1.049.000 963.000
Utbytte -2.362.000 -1.012.000 -1.327.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 989.000 1.256.000 1.114.000 2.817.000 4.619.000
Sum kortsiktig gjeld 5.742.000 6.669.000 8.638.000 7.929.000 9.584.000
Sum gjeld og egenkapital 14.105.000 19.589.000 20.247.000 21.204.000 22.478.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.007.000 495.000 -1.780.000 936.000 -246.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 0.8 1.1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 0.6 0.8 0.7
Soliditet 59.3 62.2 49.8 46.9 40.7
Resultatgrad 8.0 12.2 9.6 6.4
Rentedekningsgrad 0.5 3.7 8.5 3.2 -2.7
Gjeldsgrad 0.7 0.6 1 1.1 1.5
Total kapitalrentabilitet 13.2 22.7 10.9 5.9 -3.1
Signatur
30.06.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.06.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex