Transport As
Juridisk navn:  Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Pedersgata 21 Pedersgata 21 Fax:
4013 Stavanger 4013 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 922943540
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/27/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
28.26%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 236.000 184.000
Resultat: 0 67.000
Egenkapital: 78.000 78.000
Regnskap for  Transport As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 236.000 184.000
Driftskostnader -235.000 -118.000
Driftsresultat 1.000 67.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 0 67.000
Skattekostnad 0 -13.000
Årsresultat 0 53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.000 0
Sum omløpsmidler 60.000 163.000
Sum eiendeler 115.000 163.000
Sum opptjent egenkapital 53.000 53.000
Sum egenkapital 78.000 78.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 35.000 85.000
Sum gjeld og egenkapital 114.000 162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 236.000 184.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 236.000 184.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -95.000 -49.000
Avskrivning -5.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -135.000 -69.000
Driftskostnader -235.000 -118.000
Driftsresultat 1.000 67.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 0 53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 55.000 0
Sum varige driftsmidler 55.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 55.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 41.000 60.000
Andre fordringer 2.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 16.000 103.000
Sum omløpsmidler 60.000 163.000
Sum eiendeler 115.000 163.000
Sum opptjent egenkapital 53.000 53.000
Sum egenkapital 78.000 78.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0
Leverandørgjeld 9.000 15.000
Betalbar skatt 0 13.000
Skyldig offentlige avgifter 12.000 40.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 35.000 85.000
Sum gjeld og egenkapital 114.000 162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000 78.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.9
Likviditetsgrad 2 1.7 1.9
Soliditet 67.8 47.9
Resultatgrad 0.4 36.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 1.1
Total kapitalrentabilitet 0.9 41.1
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex