Transport 24 As
Juridisk navn:  Transport 24 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Brusdalsvegen 376 Brusdalsvegen 376 Fax:
6011 Ålesund 6011 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 920648061
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/1/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Blikk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.25%
Resultat  
  
-469.7%
Egenkapital  
  
-196.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 1.040.000 1.373.000 2.397.000
Resultat: -122.000 33.000 -119.000
Egenkapital: -184.000 -62.000 -95.000
Regnskap for  Transport 24 As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.040.000 1.373.000 2.397.000
Driftskostnader -1.162.000 -1.341.000 -2.516.000
Driftsresultat -122.000 33.000 -119.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -122.000 33.000 -119.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -122.000 33.000 -119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 606.000 524.000 458.000
Sum eiendeler 606.000 524.000 458.000
Sum opptjent egenkapital -209.000 -86.000 -119.000
Sum egenkapital -184.000 -62.000 -95.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 790.000 586.000 553.000
Sum gjeld og egenkapital 605.000 524.000 458.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.040.000 1.373.000 2.397.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.040.000 1.373.000 2.397.000
Varekostnad -3.000 0 0
Lønninger -611.000 -772.000 -1.363.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -548.000 -569.000 -1.153.000
Driftskostnader -1.162.000 -1.341.000 -2.516.000
Driftsresultat -122.000 33.000 -119.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -122.000 33.000 -119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 53.000 132.000 115.000
Andre fordringer 184.000 65.000 12.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 368.000 327.000 311.000
Sum omløpsmidler 606.000 524.000 458.000
Sum eiendeler 606.000 524.000 458.000
Sum opptjent egenkapital -209.000 -86.000 -119.000
Sum egenkapital -184.000 -62.000 -95.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 596.000 19.000 16.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 35.000 88.000 68.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 159.000 479.000 468.000
Sum kortsiktig gjeld 790.000 586.000 553.000
Sum gjeld og egenkapital 605.000 524.000 458.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -184.000 -62.000 -95.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.8
Soliditet -30.4 -11.8 -20.7
Resultatgrad -11.7 2.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -4.3 -9.5 -5.8
Total kapitalrentabilitet -20.1 6.3
Signatur
26.03.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex